Scania podporuje pohon na LNG v Evropě

Scania je součástí sdružení, jehož cílem je podpořit rozšiřování vozidel s pohonem na plyn v celé Evropě. Sdružení s názvem BioLNG EuroNet oznámilo závazek k dalšímu rozšiřování LNG (zkapalněného zemního plynu) jako paliva používaného v silniční dopravě po celé Evropě. Nová infrastruktura by měla zajistit dlouhodobý úspěch a zavádění LNG ve velkém měřítku.

BioLNG EuroNet usiluje o to, aby se využívání LNG jako paliva v silniční dopravě v budoucnu ještě více rozšířilo. Cílem sdružení je v rámci tohoto projektu pomoci Evropské unii splnit její cíl v podobě snížení emisí CO2 o 60 % do roku 2030 prostřednictvím dlouhodobé dekarbonizace těžké silniční dopravy v celé kontinentální Evropě. Všichni členové sdružení, zahrnujícího společnosti Shell, Disa, Scania, Osomo a Iveco, budou provádět samostatné kroky, jejichž cílem má být uvedení do provozu na pozemních komunikacích dalších 2000 nákladních vozidel s pohonem na LNG, otevření 39 čerpacích stanic na LNG a výstavba závodu na výrobu BioLNG v Nizozemsku.

Čerpací stanice na LNG budou součástí celoevropské sítě. Jejich výstavba se plánuje v Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku a Španělsku. Stanice se budou nacházet ve vzdálenosti přibližně každých 400 km na hlavních silničních tazích ze Španělska do východního Polska.scania lng station

Očekává se, že závod na výrobu BioLNG vyprodukuje 3000 MT za rok a bude využívat biometan získaný z odpadu. Ten bude následně prodáván koncovým uživatelům prostřednictvím sítě LNG.

Hustota energie BioLNG znamená, že nákladní vozidla mohou ujet delší vzdálenost a lépe tak vyhovět potřebám dopravců nyní i v budoucnu. V důsledku využívání surovin v podobě průmyslového organického odpadu budou emise CO2 mnohem nižší než u tradičních paliv. BioLNG je zásadní složkou při dosahování dlouhodobého cíle další dekarbonizace v odvětví silniční dopravy v Evropě do roku 2030. BioLNG prakticky eliminuje obsah síry a nabízí snížení NOx a pevných částic.

„Tento program zahrnuje čerpací stanice, výrobu biopaliv a dotace, jež jsou nezbytné k tomu, aby pokrokoví zákazníci investovali do nákladních vozidel i přes zvýšené počáteční náklady. Zatímco LNG, který snižuje emise CO2 zhruba o 20 %, je v současné době více rozšířen, bioplyn, jenž snižuje emise CO2 o více než 90 %, může být s rostoucí spotřebou produkován v čím dál větší míře v souladu s přírodou,“ říká ředitel pro řešení udržitelné dopravy ve společnosti Scania Jonas Nordh.scania lng logo

Scania podporuje pohon na LNG v Evropě
Ohodnoťte tento článek!
3.5 (70%) 2 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: