Řidičské průkazy: Skupiny, podskupiny, druhy vozidel a minimální věk pro udělení

 • I „auto“ můžete řídit už od patnácti let

 • Na velkou motorku můžete až ve čtyřiadvaceti

 • Na skútr do 125 cm3 a 11 kW vám stačí řidičák na auto

 • Pozor, na dodávku s vlekem potřebujete rozšíření řidičského průkazu

Jak dlouho vlastníte řidičský průkaz?

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích upravuje problematiku řidičských oprávnění a průkazů, ale v lednu 2013 došlo k zásadním změnám, které reflektují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Ta sjednocuje skupiny a podskupiny řidičských oprávnění pro celou Evropskou unii.

Řidičský průkaz na motocykl

Co to znamená v praxi? Skupina AM jsou všechny mopedy a skútry s objemem motoru do 50 cm3, případně elektrický skútr s výkonem do 4 kW. Spadají sem ale také „miniauta pro patnáctileté“ s hmotností do 350 kg a rychlostí omezenou na 45 km/h.

dodavka Renault Master
Na většinu běžných dodávek stačí řidičský průkaz na auto (B). Jakmile ale chcete za dodávkou tahat velký vlek, už musíte mít B+E
PCX125
Skútry do 125 cm3 a 11 kW s automatickou převodovkou zažívají boom. Smíte je totiž řídit i jen s řidičákem na osobní auto

S řidičáky na motocykl se to má tak, že kdo chce co nejdříve na „plnohodnotnou“ nijak neomezenou motorku, musí si hned v osmnácti udělat řidičský průkaz A2 na motocykl s omezeným výkonem. Pak může po dvou letech udělat řidičák na motorku  bez omezení, jinak musí počkat do 24 let. Pokud si uděláte skupinu A2 třeba až ve dvaceti, musíte rovněž dva roky čekat, než vás pustí ke zkouškám pro skupinu A.

Výměna řidičáku v roce 2020: Průkaz si musí vyměnit až 600 tisíc lidí, varuje ministerstvo

 

Řidičský průkaz na osobní auto

S řidičským průkazem skupiny B na běžné osobní auto ještě souvisí možnost udělat si oprávnění pouze pro vozidla s automatickou převodovkou. To může být užitečné především pro lidi s tělesným postižením, kterým zdravotní omezení nedovoluje ovládat mechanickou převodovku. Řidičák jen na automat si ale může udělat každý. K rozšíření z automatu na manuál pak stačí absolvovat jen doplňkovou jízdu s komisařem.

BMW K 1600 GT 200
Kdo chce „neomezenou“ motorku, musí si počkat do 24 let. Případně musí mít aspoň dva roky řidičák nižší skupiny A2
automaticka prevodovka
Lze si udělat řidičský průkaz na auto (B) jen s omezením na automatickou převodovku. Rozšíření na manuál pak obnáší jednu jízdu s komisařem

Kdo si udělá v osmnácti klasické „béčko“ na auto, může rovněž řídit vozidla spadající do kategorie AM a také motocykly A1 s automatem (většina skútrů do 125 cm3 a do 11 kW).

TIP: Když si děláte klasický řidičský průkaz na osobní auto, udělejte si rovnou rozšíření B+E, které vás opravňuje k řízení soupravy s přípojným vozidlem o nejvyšší dovolené hmotnosti 3500 kg. Celkem nesmí být souprava těžší než 7000 kg. To jsou všechny ty případy, kdy chcete za osobním autem nebo dodávkou tahat naložený přívěs.

Jízda s přívěsným vozíkem: Jak řídit a na co všechno dávat pozor

Pozor také na osobní dodávky. Většina vozidel na trhu je uspořádána jako 8+1, takže na ně stačí klasický řidičský průkaz skupiny B. Některé speciálně upravené dodávky mohou mít ale více sedaček. Není rozhodující to, kolik ve voze sedí osob, ale kolik má vozidlo sedaček. Takže pokud má nějaká přestavěná dodávka třeba 10 míst k sezení, už musíte mít řidičák na autobus (kategorie D, případně aspoň D1, což je autobus pro maximálně 16 lidí).

Řidičský průkaz na nákladní auto

Řidičský průkaz skupiny C si můžete udělat až ve 21 letech, ale jsou i výjimky, kdy můžete jezdit s náklaďákem od 18 let. Podle zákona lze řídit od 18 let jen vozidla Ministerstva vnitra používaná Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel. Případně lze řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Už v 18 letech je možné získat řidičské oprávnění na skupinu C1, což jsou nákladní auta o celkové hmotnosti do 7500 kg. Stejně tak lze kategorii C+E, tedy například tahač s návěsem řídit až od 21 let, ale opět platí výjimka uvedená výše, tedy že lze řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Řidičský průkaz na autobus

Základním řidičským průkazem na autobus je již zmíněná skupina D1, která opravňuje k řízení vozidla s maximálně 16 místy k sezení. Takový řidičák si můžete udělat v jednadvaceti. Další je skupina D, což je klasický autobus s více než osmi místy k sezení. Takové oprávnění lze získat až ve čtyřiadvceti, ale opět jsou zde výše uvedené výjimky umožňující řídit autobus od 21 let s tím rozdílem, že řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu lze až od 23 let.

Řidičský průkaz na traktor

Skupina T je v zákoně definována jako „Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo“. Řidičský průkaz skupiny T si můžete udělat v 17 letech a jiná omezení se na něj nevztahují.

Všechny skupiny a schválené typy vozidel najdete v následující tabulce:

Skupina řidičského oprávnění Vozidla Minimální věk Co ještě můžete řídit
Řidičský průkaz sk. AM motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h: dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW; tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW; čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW 15 let -
Řidičský průkaz sk. A1 lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3; tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW 16 let AM; B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
Řidičský průkaz sk. A2 motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem 18 let AM; A1
Řidičský průkaz sk. A motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj; tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW 24 let; 21 let (pro tříkolová); 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2) AM; A1; A2; B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
Řidičský průkaz sk. B1 čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží 17 let AM; A1 tříkolová
Řidičský průkaz sk. B B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e) zákona č. 361/2000 Sb., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti: 1. nepřevyšující 750 kg; 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu 18 let AM; A1 s automatickou převodovkou; A tříkolová (od 21 let); B1
Řidičský průkaz sk. C1 motorová vozidla (s výjimkou traktorů), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 18 let AM
Řidičský průkaz sk. C motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 21 let (případně od 18 let) AM; C1
Řidičský průkaz sk. D1 motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 21 let AM
Řidičský průkaz sk. D motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 24 let (případně od 21 nebo 23 let) AM, D1
Řidičský průkaz sk. B+E jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg 18 let AM
Řidičský průkaz sk. C1+E jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené: 1. z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo 2. z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg 18 let AM; B+E
Řidičský průkaz sk. C+E jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 21 let (případně od 18 let) AM; B+E; C1+E; D+E (pokud je držitelem D)
Řidičský průkaz sk. D1+E jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 21 AM; B+E
Řidičský průkaz sk. D+E jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 24 let (případně od 21 nebo 23 let) AM; B+E; D1+E
Řidičský průkaz sk. T zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo 17 let -

Foto: MDČR

Řidičské průkazy: Skupiny, podskupiny, druhy vozidel a minimální věk pro udělení
Ohodnoťte tento článek!
4.3 (85.37%) 555 hlas/ů

81 KOMENTÁŘE

 1. A co třeba se skupinou B řídit traktor chytráci,na to jste nějak zapomněli ne?? Nebo o tom spíš nemáte ani tucha….

 2. Článek jak jsme u autora už zvyklí dosti zmatečný, ta tabulka ze zákona cosi vysvětluje. A co třeba rozšíření na B96, s vleky k B to tak jednoduché není.

 3. Se skupinou B se dá asi řídit T, ale jen do určité hmotnosti, bylo by dobré lidem upřesnit. A hlavně, máte B a nic víc ( u nás i moto do125ccm s aut. převodovkou ) ale A1 označena není. Takže mohl by někdo udělat tabulku, jaké moto mohu s Béčkem řídit v jednotlivých státech aspoň Evropy? Na to není schopen nikdo odpovědět. Takže by to chtělo vyhotovit někým z ministerstva edopravy, kdo se pod to podepíše ať to má váhu. Vždycky s béčkem mohl řídit pincka, ale tam se řadí, takže 125 bez řazení a 50 s řazením? Odpoví někdo, děkuji L. Dohnal, prodejce moto.

  • Na “pincka” je potřeba AM, možná byla doba kdy se dávala automaticky k Bčku stejně jako T k Cčku, ale nejsem si tím jistý. Možná to bývalo v rámci sdruženého výcviku. Ale Bčko samo nestačilo ani v době rozkládacího řidičáku…
   Nejnepřehlednější jsou motocykly a soupravy přívěs za osobák, ale výživné jsou i tříkolky a čtyřkolky. A samozřejmě převody mezi skupinami získávanými v různých dobách. Většinou vám neporadí ani na úřadech, resp. na otázku co se může řídit se skupinou A21 jsem na přepážce, kde se vede EKŘka, dostal 3 různé odpovědi…

   • Byvala urcite doba, kdy byla k B mala motorka do 50 ccm, tehdy jeste bez omezeni vykonu a podobne. Kdo si v tech dobach udelal ridicsky prukaz na B, tak ma v ridicaku oznacene skupiny AM a take A1, ke ktere se prida poznamka 79 s omezenim do 50 ccm.
    Traktory do 3,5 tuny jsou zarazeny v B, v zakone je celkem jasne definovane, ze B jsou motorova vozidla do 3,5 tuny s vyjimkou vozidel ze skupin AM – B1. K tem privesum by se nejspis hodilo par slov o rozsirenem rozsahu, to je vec, ktera si myslim, ze je asi ve vztahu ke skupine B, kterou ma zrejme drtiva vestina ctenaru, nejzmatenejsi tema. Navic je v dnesni dobe dost aktualni take diky tomu, ze jsou v mode relativne velka a tezka auta a prekroceni 3,5tunoveho limitu se 750kg vozikem prestava byt raritou. Nicmene z tohoto pohledu je asi jrozumnejsi si udelat rovnou B+E a pak neni potreba se nejakou rozsirenou skupinou a moznostmi jejiho vyuziti trapit.

     • Zajimave, to me nikdy nenapadlo. Myslel jsem, ze to bylo jen k B a A (ale tam je tak nejak logicke, ze vetsi motorka zahrnuje i nizsi kategorie). Vlastne jsem dodnes zil v tom, ze krome T a motorek nesly ostatni skupiny delat bez B. A zda je mala motorka k T me nikdy nenapadlo zjistovat.

  • Každý stát tohle řeší individuálně asi jako u nás. Kdysi se tu ke každé skupině dávala M automaticky

 4. Takže mohl by někdo udělat tabulku, jaké moto mohu s Béčkem řídit v jednotlivých státech aspoň Evropy? Na to není schopen nikdo odpovědět.
  Hned na začátku článku to tam máte…..
  Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích upravuje problematiku řidičských oprávnění a průkazů, ale v lednu 2013 došlo k zásadním změnám, které reflektují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Ta sjednocuje skupiny a podskupiny řidičských oprávnění pro celou Evropskou unii.

 5. Skupinu A som si urobil ešte v r 1961 BT som si urobil v r.1967 mám si teraz niečo doplnit pre príves do celkovej hmotnosti 3500kg? Čo je ku tomu potrebné?

 6. Snažím se (zatím neúspěšně) zjistit,ve kterých zemích EU platí skupina B i na skutry do 125 ccm s automatem ???Např. v Německu nebo v Rakousku to neplatí a další země se mi nepodařilo zjistit.Nechápu,proč se takové kraviny nemůžou aspoň v rámci EU ujednotit.Pokud někdo má tyto informace,byl bych mu vděčnej.

  • EU vydal smernice aby se zrychlila doprava,a nabydla statum eu at daji moznost ridit skutry do 125 s ridicakem B jediny kdo toho vyuzil byla CR Slovensko.takze jinde to ridit nemuzete v nemecku vas zato muzou i zavrit 🙂

   • Díky,já jsem si to tak trochu myslel.To kdyby v Německu někdo vymyslel výstražnou vestu s bílejma kapsičkama,tak to bude do roka povinné v celé EU.Ještě,že ten Brusel máme.

 7. ty kurvy co delaji se zakonama to je hnus dřiv bylo par skupin ale ted komanče jsem mel rad jak vosinu v prdeli ale hyhle hovada kurva co to je jen lobby pro autoskoly

  • Ono hlavne zijem v dobe, kdy kazdy janci kvuli kazde mrtvolce a nekdo nabyl pocitu, ze kdyz mladym zakazete silnejsi motorky, auta, nakladaky atd. tak se jich min zrakvi a i kdyby na zachranu 1 zivota melo byt vymysleno 187 skupin ridiskych opravneni, tak to ma smysl 😉

 8. Kdysi na vojně na bramborovy brigádě .. mas ridicak ? jj mam na osobak, super tak tady mas traktor s valnikem ,kdyz mi ho nasypali plnej brambor tak uz to z kopce takova sranda nebyla

 9. Alespoň teď vidíte jak bylo za komunistů dobře. Teď je všechno zlikvidované, všude po celé republice jen samé sklady. Za komunistů na pionýra jsem udělal zkoušky za 2 hodiny u VB a už jsem mohl jezdit na takovou průkazku. Pak jsem v 17 si udělal na osobní auto a motocykl a mohl jsem jezdit tenkrát i na Jawě 500 OHC s přívěsnou lodičkou s velkými bubny a to bylo v roce 1958.
  Jiří.

 10. Malinko by stálo za to rozsah ŘP upřesnit. Za skupinu T je možné připojit až dva přívěsy.
  Úplně vypadl řidičský průkaz na trolejbusy ( kvůli EU)

  • Dále je tu určitá anomálie v tom, že pokud má někdo jen skupinu B, tak smí řídit ty tříkolky ( jako měli Dva nosáči)

 11. je vidět že tam sedí parta dementů a zkurvili to co bylo dobré a zajeté , dříve bylo a b c d e t m s B
  přívěs se nikdo neptal zapli karavan a jeli , já jsem rozšiřoval r.85 sk. c po dvou letech praxe by jsem dostal na požádání přívěs nad 750 kg , bohužel jsem v roce 2000 přišel požádat o rozšíření a vyblafli na mne že do autoškoly a zaplatit , tak jim říkám pichněte si to , ovšem nejdemi do hlavy jak může T traktorista tahat čtyřkolové někalikatunové vleky bez sk. E dokonce dřív nevím teď tahali i dva vleky za sebou ! tak nevím co je složitější k ovládání jestli ten dvou osý přívěs přes 750kg , nebo čtyřkolová 10t vlečka, tak že mám i T vlečky můžu přívěsy ne ,se tam vzpamatujte přestaňte tam dělat lobink kamarádům a zamyslete se nad sebou !!!

  • U traktoru je to tím, že tady ho zákon stále vede jako vozidlo s rychlostí do 30km/hod. Ty dva vleky smí tahat stále. Nesmí na 1. třídu a rychlostní silnice.
   Je to třeba i tím, že za některý sklízecí stroj se ten valník musí připojit. Ani ty vleky nemají vysokou konstrukční rychlost ( opět 25-30). To že dnes jede traktor stejně rychle jako auto a vleky za ním to také zvládají tvůrci onoho zákona nevěděli. Prostě jen opsali bývalou vyhlášku a udělali z ní zákon

   • Jsem ze zemědělského prostředí a vím, že toto téma se řeší neustále. Logické by bylo, aby ti, co řídí traktory, kombajny(dosahující hmotnosti 20t a délky kolem 20 metrů) měli jak T tak kompletní papíry na kamion, ale bohužel tomu tak není. Spousta lidí již si to zjišťovalo a i na magistrátu Vám odpoví, že stačí T. Navíc to nikdo neřeší do té doby, než se něco stane. Např. kombajny, vyorávače brambor, řepy apod. lidé ani nepřihlašují z toho důvodu, že pracují max. 3 měsíce v roce a nevyplatilo by se jim platit pojištění. Policii to nevadí a když jedete kolem ní, ještě se otočí zády. Další věc je ta, že v české republice mohou traktory dosahovat rychlosti max. 40 km/h, kombajny apod. 30km/h. Ano, když si koupíte traktor či kombajn v České republice, bude mít maximálně tuto rychlost a ty nejužší gumy, jelikož příliš široké zákon nepovoluje. Ale co když si koupíte stroj v Německu, Italii apod.? Tam běžný traktor jezdí 50 či 60km/h a ty rychlejší dokonce 90km/h. Nemluvě o tom, že tam mají i kombajny, které peláší i 40km/h a když je přivezete k nám, nikdo se nad tím ani nepozastaví. Proto to všichni takto obcházejí a nakupují stroje v cizině. Mají lepší výbavu i rychlost. Uvědomte si, že proti Vám jede 4 metrová obluda na šířku o hmotnosti 20 tun, na pásech v 40km/h po nepřehledných okreskách a vy jí vjedete pod pásy. Pro Vás tím cesta definitivně končí. Myslím si, že u nás je v tom takovej bordel, že už nejde ani napravit. 🙂

 12. Hosi a kdyz mam c mohu ridit b plus e nebo ne. Ted budu delat naves. Mala motka byla v 15 auto a motka do 25 kw byla v 27 velka motka v 31 a v 38 ted c plus naves. A doporucuju kazdymu jednou za cas vzit pravidla provozu do ruky a procist. Furt se to meni. A jsou i novy cary na silnici kvuli pumpickarum.

  • V posledním řp konečné už vyznačili co může držitel skutečně řídit,
   s C nelze B+E ale dostaneš-li při zkoušce C+E tak napíšou i B+E,
   Je to jen prasárna jak tahat z lidí prachy

 13. V irsku když si chceš udělat rozšíření napr. skupiny C-E (a máš už B.) Tak když test neuděláš- nebo prostě když neprojdes tak ti B ne seberou! A to z důvodu že skupinu kterou si rozšiřuje se netýká te kterou již máš! Čili jednoduše řečeno každá jednotlivá skupina je jiná a je individuální nemá žádnou spojitost.

  Prosím Češi k zamyšlení bylo by to dobré i v ČR! ZAVÉST!

 14. Tyhle podskupiny vymyslel jenom duševně narušený jedinec. Takový nesmyslný bordel jsem snad nikde neviděl. Ono se není čemu divit, když “IQťáci” vymyslí, že ze skupiny B si můžete udělat rovnou skupinu D a vozit lidi bez praxe a zkušeností.

 15. Za komárů jsem udělal postupně M, B, T, A, E a to co zprasili odborníci MD po vlivem EU je hnus na entou a teď to znova absolvovat bych už nechtěl. Největší prasárna je s motorkama. Zlatý komunisti.

 16. U ridicaku bych nechal povinne delat i psychotesty, protoze v dnesni hloupe dobe davaji ridicak kazdemu dementovi a pipce. Pak to dopada jak to dopada a jsou uplne nesmyslne bouracky.

 17. Mám skupinu AO jakoze s omezeným výkonem, jenže když jsem to dělal bylo to do 25kw,jak je to dnes můžu teda mít motorku která má do těch 35kw?

 18. To jsou samy kraviny tady u nas v canade kdyz mas ridicak skupiny G LICENSE tak muzes jezdit autem nebo mensi nakladak do 11 TUN ale nesmi mit mnichove brzdy tak ze EU nic jinyho nedela nes okrada lidi a vymyslej sami kraviny ohledne aut a ridicaku

 19. Je dobré mít 2 řídičáky,když vám jeden seberou,tak používáte druhý.Pozor ale v místě bydliště,to musíte být opatrní,aby vás někdo neprásknul.

 20. pozor na toho blbečka z 16.8.2017 ve 20.05.To je debil a je schopen toho,co dnes se děje ve Francii,Španělsku a jinde.Dát ho do hladomorny.

 21. nejlepsi jsou ctyrkolky.
  v technicaku je vedena jako motorka ale potrebujes ridicak B
  takze kdyz mas ctyrkolku 125 tak potrebujes B protoze u ctyrkolek se vic neresi
  spicim poslancum zdar

 22. Trochu nechápu důvod, proč s “T” se dá jezdit s Kombajny a traktory a podobně o hmotnosti 20t a délce soupravy 20m už v 17 letech (i když mají ze zákona nízkou konstrukční rychlost, což ale neplatí o strojích ze zahraničí), “B – plnohodnotné” si můžete udělat v 18 a s ním jde jezdit jen s dvoustopými vozidly a soupravami jen do 3500kg. “C” posunuli zase na 21 let a “D” na 24, společně s velkým “A”, nicméně nechápu, proč se skupinou “D”, nedostanu i skupinu “C” a naopak automaticky, PROTOŽE jde konstrukčně o téměř stejné vozidla, většinou na stejných podvozcích a jen karoserie se trochu liší. Když udělám např.: “C+E” a mám i “D”, rovnou dostanu “B+E, C+E, D+E”, ale když si udělám třeba “D z B”, nedostanu “C” a když si udělám “C z B”, zase nedostanu “D”, nehledě na profesní způsobilosti – stojí to 20-40 000Kč v autoškolách a bez toho se stejně jezdit nedá a aby Vám ji vystavili, už musíte mít “ŘO” vydané (zbytečně, když s ním nemůžete jezdit) a pak si zažádat o školení v autoškole a následně sami o zkoušku na Obecním úřadě a znovu po vykonání zkoušky dostanete nový “ŘP” se záznamem profesní způsobilosti. Tak PROČ se to nedělá rovnou s tím řidičákem v autoškole? Proč si vystavovat úplně zbytečně kartičku, na kterou jezdit nemůžete a pak znovu a znovu a znovu? Také nechápu, proč se liší školení profesní způsobilosti na “C” a na “D”, když nařízení 561/2006, AETR a 478/2000 platí pro jak pro skupiny N2, N3, tak pro skupiny M2, M3, proč toto školení teda nemusí mít “T”čkaři s Agro stroji a nemáme jedu profesní způsobilost pro všechny identickou? To samé platí i o tachografu. Stejně na tom školení se rozšiřuje klasicky 35 hodin a nedozvíte se tam NIC, ale opravdu NIC nového. Další věc je, že školení musí být každý rok a “B”čkaři to mít nemusí, “A”čkaři to mít nemusí, “T”čkaři to mít nemusí, nepotřebují ani Dopravně psychologické vyšetření a člověk se pak může divit, co na cestě vidí za extrémy. Ani parkovat to neumí, agresivně vybržďují a podobně, ale jak máte “C” nebo “C+E”, “D” nebo “D+E”, musíte prokazovat 28 dní zpátky, co jste přesně na minutu dělali, jak rychle jste jezdili, přes GPS vám ještě vytáhnou, jestli jste neprojeli zákaz nebo neparkovali, kde nemáte a když Vám to ujede a třeba díky koloně nedodržíte odpočinek, v tom tachografu to stejně zůstane uložené, každý rok se to vytahuje a údaje se archivují, takže nedej bože při způsobení nehody si Vás vytáhnou i 2 roky zpátky a klidně budete buzerováni i zpětně. Ale zpět ke školení – nemám každý rok razítko na papíře, seberou mi profesák (už nemůžu jezdit) a řidič “A, B, T”čkař udělá skupinu v klidně roce 1924 a dodnes jezdí bez jakéhokoliv školení, povinnosti aktualizovat si vědomosti o dopravním značení, pravidlech provozu na pozemních komunikacích a třeba i o podmínkách technické způsobilosti vozidel, pojištění a jejich registraci. Není to ujeté na palici? Takže vláda vymyslela, že každou skupinu si musíme udělat zvlášť (aby to více stálo a víc vydělali na lidech), jednomu dají papíry vlastně jen tak – bez posouzení psychického stavu jedince, druhému dýchají za krk a nenechají ho si ani uprdnout, aby o tom nikdo nevěděl, jedni mohou jezdit neomezeně dlouho v kuse (hlavně PKW – ti jezdí i 24 hodin, pak si na 2 hodiny lehnou a znovu), další nesmí jet ani o 1 minutu déle, než je stanovená hranice, protože jinak už jsou unavení a řídit nesmí, ale o minutu dříve byli fit, když si udělám skupinu “E” za “C” nebo za “D”, automaticky mi sice dají i “B+E” a automaticky i “D+E”, když mám “D” a dělám “C+E” a automaticky i “C+E”, když mám “C” a dělám “D+E”, ALE když mám “T”, za auto si nemůžu připojit ani vozík na dřevo, protože ten sice můžete bez “E” mít do hmotností 750kg, jenže POUZE NEBRŽDĚNÝ a i tak nesmí celková hmotnost soupravy přesáhnout 3500kg a v případě “B96” je to celková hmotnost 4250kg. ALE, nikdo vám už neřekne, že pokud máte například dodávku o hmotnosti 3200kg a dáte si na ní přimontovat tažné s nosností 1000kg, musíte vozidlo vybavit tachografem, provést kalibrační zkoušku i když vozík nemáte připojen a musíte do toho tachografu strčit kartu (po staru kolečko, které už se nesmí montovat od 1.6.2006) a bez připojeného vozíku jezdit v režimu “OUT OF SCOPE”, což je vaší povinností dodržovat vyhlášku 478/2000 a když vozík připojíte, jezdíte dle tachografu podle nařízení 561/2006!!!!!! TAK – kde je ta logika ???? Když herec může dělat ministra obrany, novinář ministra vnitra a tak podobně, nedivím se, že ministerstvo dopravy funguje obdobně.

 23. Je to neskutečná buzerace!!!
  Už jsem si dělal autoškolu na A1,A2,A,B,C automaticky mi byly přiřazeny skupiny C1 a T
  Celkově jsem dal za autoškoly 33000 Kč
  Zakoupil jsem si traktor zetor 7011 na přibližování dřeva z lesa s dvoukolovou károu, která ale převyšuje 750kg
  Potom mi byla odcizena peněženka s doklady. Když jsem si přišel pro nový řidičák přivítal mě na zadní straně dodatek T s přívěsem do 750kg.
  Ted bych si kvůli tomu budu muset dělat skupinu E to je cca dalších 6000.
  Kdybych si udělal T měl bych pokoj tam lze táhnout klidně několikatunový přívěs.
  Vysvětlete to ale silniční kontrole, která vás zastaví cestou do lesa nebo z lesa. A pokuta?

  Řízení bez řidičského oprávnění…
  Za spáchání dopravního přestupku “Řízení bez řidičského oprávnění” jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o “středně závažný” přestupek. Tento přestupek nelze řešit na místě udělením příkazu na místě (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 50.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

  Takže zabít je málo…

 24. Když mám řidičák skupiny C a je mi 18 a jsem doprovolny hasič tak můžu jezdit s cisternou nebo s Tatrou ? Vytahuje se ta výjimka i na doprovodné hasiče ?

 25. Dobrý den,
  chci se zeptat,zda jsou v tomto roce 2018 nějaké změny v předpisech u autoškoly.Já mám řidičák od roku 1992.Chtěla bych řídit motorku,mám v řidičáku A1 150.Což bylo na motorku do 50 ccm.Děkuji za odpověď.Mašková V.

 26. Dobrý den chci se zeptat , když mám řidičský prukaz na A1.B.T. A rozšiřuju na A jaký budu dělat testy prosimvás .

 27. Tabulka opsaná z příslušné vyhlášky a text velmi všeobecný, málo rozvedený do podrobností – viz. připomínky čtenářů. Jak se např. propočítává hmotnost motorky – s hmotností řidiče, spolujezdce nebo jen vlastní motorky, ŘP na traktor do 3,5 tuny apod. Chtělo by to trošku fundovanější a rozsáhlejší rozbor.

 28. Můžu se zeptat když mám AM a chtěl bych si rozšířit na A1 dělají se celý jízdy a zkoušky znova, když na AM jsem dělal před rokem?

 29. Mám obavu, že v článku je poměrně zásadní nepřesnost “Na skútr do 125 cm3 a 11 kW vám stačí řidičák na auto” To ale platí až na řidičáky vydané po roce 2001 a u A1 nesmí být uvedeno žádné omezení. Viz § 81 odst. 1 písm. c) zákona 361/2000 Sb. (který říká: B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1 – navíc tedy jen s automatickou převodovkou a nikoli se standardním řazením) a ve spojení s § 133 odst. 2, který říká, že: “Řidičská oprávnění udělená na základě předpisů platných po 1. červenci 1964 platí po nabytí účinnosti zákona (nabyl účinnosti v r. 2001 – takže jen řidičáky vydané od r. 1964 do 2001)) v tomto rozsahu: viz písm. b) “řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel zařazených do řidičských oprávnění skupin B, AM a podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezením do 50 cm3” (tedy jasné a výslovné omezení kubatury), A pak ještě § 133 odst 3 výslovně omezuje: “Omezení řidičského oprávnění zapsané v řidičském průkazu na základě předpisů platných před nabytím účinnosti zákona zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti zákona.” což znamená, že ten, kdo má v řidičáku u A1 omezení na 50 ccm, nemůže řídit motorku ani skůtr s vyšší kubaturou (jak si mnohdy myslí).
  Pokud máte někdo jiný výklad, který je např vydaný ministerstvem vnitra apod., prosím , sem s ním. Ani nevíte, jak rád bych se zrovna v tomto pletl.

  • Toto je opravdu velmi fatální zjištění. Bylo by třeba toto opravdu ověřit na Ministerstvu dopravy, nebo vnitra. Asi by bylo dobré opravdu oficiálně, třeba přes datovou schránku.

 30. již 5 let jsem přesvědčen a stále jsem,že AM,A1 do 50CM3 a T MOHU POUŽÍVAT SKUTR automat do 7KW. PROSÍM POTŘEBUJI PORADIT. MĚL JSEM SNAD 10 SILNIČNÍCH KONTROL A ŽÁDNÝ PROBLÉM NA SKUTRU 125cm3 6,4kw,AŽ DO NEHODY,KDE JSEM OHROZIL JEN SÁM SEBE. KDE JE CHYBA?

  • Milane, a co se ti konkrétně přihodilo? Ted nemyslím tu nehodu, ale jaký máš konkrétní legislativní problém? S kým? Díky

 31. Bezva, konečně to někdo rozepsal. Já v tom osobně mám pořád poměrně zmatek. Takže díky. Nejsem úplně technický typ. Hlavně, že si sednu do auta, ono nastartuje a já můžu odjet. Třeba můj manžel je poměrně šikovný a manuálně zručný. Nedávno něco dělal koupil věci na KutilMarket.cz a máme v aute úložný prostor.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: