Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění ušlého výdělku

Odškodnění ušlého výdělku představuje jednu z nejčastěji uplatňovaných náhrad poškozenými po dopravní nehodě. Dnes se blíže zaměříme na tuto náhradu k lepší znalosti práv poškozených dopravní nehodou.

Ušlý výdělek (náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti) upravuje občanský zákoník jako peněžitou dávku, která se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy (dopravní nehodou) a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu (zejména nemocenské dávky). Obvykle je odškodnění ušlého výdělku vypláceno jako jednorázová platba po skončení pracovní neschopnosti.

Právo na odškodnění ušlého výdělku vzniká poškozenému, který je uznán pracovně neschopným v důsledku újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou a zaniká ukončením dočasné pracovní neschopnosti.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti vytrpěné následkem dopravní nehody  

Při výpočtu průměrného výdělku u poškozených, kteří jsou v pracovním poměru, se postupuje dle zákoníku práce. Rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je obvykle předcházející kalendářní čtvrtletí před dopravní nehodou, ale lze využít i předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro poškozeného výhodnější.

U podnikatelů je výpočet průměrného výdělku složitější, kdy se vychází zejména z daňového přiznání při zjištění skutečných příjmů a výdajů. Rovněž je nutno zkoumat peněžní deník apod. Poměrně často je tak nutné využít znalce z oboru ekonomiky.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě  

V budoucím článku se zaměříme na odškodnění ušlého výdělku z hlediska tzv. renty (náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti). Vzhledem k individualitě každého odškodnění dopravní nehody doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů Vašeho případu.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu http://www.odskodneninehody.cz/

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění ušlého výdělku
Ohodnoťte tento článek!
3.7 (73.33%) 3 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: