Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (2. díl)

Následky dopravní nehody mohou být bohužel i smrtelné. Na jaké odškodnění pak vzniká právo poškozeným? V druhém díle se zaměříme na některé majetkové nároky pozůstalých.

První část k tématu odškodnění pozůstalých najdete zde: Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (1. díl)

Právo na odškodnění nákladů pohřbu

Občanský zákoník vymezuje právo na odškodnění přiměřených nákladů spojených s pohřbem od škůdce v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou (pohřebné dle zákona o státní sociální podpoře). Odškodnění nákladů pohřbu uplatňuje ten, kdo je vynaložil bez ohledu na vztah k zemřelému. Při odškodnění těchto nákladů je nutné přihlédnout k zvyklostem a okolnostem jednotlivého případu. Za náklady pohřbu jsou tak považovány zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výdaje, nákup smutečního oděvu a květin, náklady na smuteční hostinu a náklady zřízení pomníku.

Výživné pro pozůstalé

Při usmrcení jsou rovněž hrazeny škůdcem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu (zejména manželka nebo děti). Účelem této náhrady je zajištění ekonomického stavu pozůstalých jako před úmrtím vyživovatele.

Občanský zákoník také stanovuje, že lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě z důvodu slušnosti, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen. Tímto se poskytuje ochrana zejména pozůstalé družce nebo druhovi. Vždy je nutné zvážit hledisko slušnosti při posuzování oprávněnosti této náhrady i těmto jiným osobám mimo tradičně chápané pozůstalé.

Jak na výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalého?

Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z důvodu úmrtí (vdovský důchod, sirotčí důchod) a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo (individuálně se posuzuje u každého případu). Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého.

Při stanovení této náhrady se také bere do úvahy, jak dlouho by usmrcený pravděpodobně žil, což lze vymezit pomocí úmrtnostních tabulek nebo s ohledem na jeho zdravotní stav. Při určení náhrady jiným osobám, jak dlouho by usmrcený pravděpodobně poskytoval plnění.

Jakým způsobem se poskytuje náhrada?

Náhrada nákladů na výživu pozůstalého se poskytuje primárně peněžitým důchodem, tzv. rentou. Sekundární možností náhrady je jednorázové poskytnutí náhrady dle dohody mezi pozůstalým a škůdcem nebo soudní rozhodnutí o přiznání odbytného namísto peněžitého důchodu, pokud je pro to důležitý důvod a žádá tak poškozený.

Při řešení odškodnění pozůstalých doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc s ohledem na individualitu každého případu a vývoj rozhodovací praxe soudů.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (2. díl)
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: