Práva poškozených při dopravní nehodě: Kdy máte právo na rentu?

Následkem újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou dochází často k výpadku příjmu poškozeného po dobu pracovní neschopnosti. Kdy se však poskytuje odškodnění ušlého výdělku i po skončení pracovní neschopnosti? Tzv. renta bude tématem dnešního článku k lepší znalosti práv poškozených při dopravní nehodě.

Odpověď poskytuje občanský zákoník, který stanovuje, že škůdce (zpravidla pojišťovna viníka dopravní nehody z titulu tzv. povinného ručení) nahradí poškozenému peněžitým důchodem (tzv. rentou) ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě.

Doporučujeme: Jak na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Obecně výše peněžitého důchodu (renty) vychází z rozdílu mezi výdělkem poškozeného před vznikem újmy na zdraví a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního důchodu. Výdělkem se rozumí samozřejmě nejen příjmy ze zaměstnaneckého poměru, ale také příjmy z podnikatelské činnosti. Výpočet renty není snadný, kdy se často využívá služeb kvalifikované účetní nebo znalce z oboru ekonomiky (zejména u výpočtu podnikatelských příjmů).

Doporučujeme: Je oprávněné krácení pojistného plnění s poukazem na amortizaci

Účelem této náhrady je tedy kompenzace výpadku příjmu poškozeného po skončení jeho léčby, kdy následkem dopravní nehody nastalo snížení jeho výdělečné schopnosti. Vždy je však nutné prokázat příčinnou souvislost mezi ztrátou na výdělku a újmou na zdraví způsobenou dopravní nehodou.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků

Právo na rentu vzniká dnem, kdy došlo ke snížení výdělku poškozeného (obvykle dnem ukončení pracovní neschopnosti nebo dnem přiznání invalidního důchodu) a zaniká obvykle přiznáním starobního důchodu.

Občanský zákoník rovněž vymezuje, že výše peněžitého důchodu (renty) se má stanovit i s přihlédnutím k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného způsobených následkem utrpěné újmy na zdraví.

Občanský zákoník dále výslovně vymezuje, že pokud dosahuje poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt dopravní nehody, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem (rentou) i tato zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu (renty) se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.

Při řešení odškodnění náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, obecně známé jako renty, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Kdy máte právo na rentu?
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 5 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: