Používání CNG v dopravě roste, LNG čeká na svou šanci

Český plynárenský svaz (ČPS), zástupci státu a dopravců představili plány na další rozvoj používání CNG v České republice a podporu zavádění zkapalněného zemního plynu (LNG) v nákladní dopravě.

„Zájem o CNG jako ekologický pohon roste. V současnosti jezdí po českých silnicích již více než 23 000 vozidel na CNG, z toho 1370 autobusů, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 26 %. Důvodem je nejen ekologické hledisko, kdy CNG produkuje v porovnání s naftou o více než 90 % méně emisí NOx a oproti motorům na benzin o téměř čtvrtinu méně CO2, ale i ekonomické. Náklady na ujetý kilometr zhruba 1 Kč a pořizovací cena srovnatelná s vozy na klasický pohon dělají z CNG jeden z nejdostupnějších alternativních pohonů,“ uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Pozitivně vnímá rozvoj zemního plynu v dopravě také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), které jej hodnotí zejména dle cílů stanovených Národním akčním plánem čisté mobility (NAP CM). „NAP CM se daří plnit i z hlediska využívání strukturálních fondů, ve kterých bylo vyčleněno zhruba 11 miliard korun na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon a výstavbu infrastruktury. Bylo pořízeno několik stovek autobusů na CNG, několik desítek elektrobusů a trolejbusů,“ informoval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu Eduard Muřický.

Na další programové období chce MPO ČR zajistit pro pořizování vozidel na zemní plyn stejnou podporu a v případě infrastruktury uvažuje o jejím navýšení. „Tuzemské firmy mají již dobré zkušenosti s provozem CNG autobusů a proto chceme podporovat jejich využívání i nadále. V segmentu těžké nákladní dopravy považujeme za nejvýhodnější řešení LNG,“ uvedl Muřický.

Ve vztahu k CNG/LNG je klíčové memorandum o prodloužení snížené sazby spotřební daně na zemní plyn minimálně do roku 2025, které podepsali představitelé pěti ministerstev a plynárenských společností či sdružení. Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí hranici 290 Kč za MWh (tj. v přepočtu 3 Kč/m3).

Největší prostor pro CNG se nabízí v autobusové dopravě. Velký potenciál pro LNG je především v nákladní a mezinárodní kamionové dopravě, což potvrzují zkušenosti zahraničních dopravců a spedičních firem. V Evropě je v současnosti v provozu více než 6000 tahačů na LNG.

„Velký počet autobusových dopravců v regionální dopravní obslužnosti má zkušenosti s pohonem na CNG. Pro nákladní dopravce je zemní plyn zajímavý především z pohledu ekonomiky provozu. LNG se proto stává zajímavou příležitostí. Dojezd přes 1000 km už je velmi slušný. Problém představuje vyšší pořizovací cena. Pokud bude LNG pohon v investičním horizontu vozidla ekonomicky výhodný, stane se pro dopravce dobrou volbou. Vše závisí na nastavení sazeb, jako jsou mýto, silniční daň, spotřební daň, a dotačních programů pro pořízení nákladnější technologie. Pro zvýšení zájmu o LNG mezi dopravci je zapotřebí rozšířit počet plnicích stanic,“ uvedl Vojtěch Hromíř, generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

Ministerstvo dopravy vnímá nejen CNG, ale i LNG jako v současnosti nejdostupnější alternativní paliva a má zájem na jejich dalším rozvoji. „Klíčové je především zajistit základní infrastrukturu LNG plnicích stanic, což se postupně realizuje prostřednictvím dotačního programu Ministerstva dopravy. V rámci první výzvy Operačního programu doprava byla podpořena výstavba prvních z nich. Za tímto účelem bylo alokováno 100 milionů Kč. Další výzva je plánována letos na podzim,“ uzavřel Bezděkovský.

Používání CNG v dopravě roste, LNG čeká na svou šanci
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: