Levý pruh je na předjíždění. Zúžení, tunely a úseky se sníženou rychlostí na tom nic nemění!

  • Vlevo se pouze předjíždí nebo objíždí

  • Platí to i v tunelech, zúženích a úsecích s omezenou rychlostí!

  • Výjimkami jsou pouze souběžná a střídavá jízda

Pravidlům jízdy na víceproudých silnicích jsme se věnovali už mnohokrát. Jak se ale zdá, řidičům to stále není jasné. Pořád se hrnou do levého pruhu i tehdy, když tam nemají co dělat. Omezují tak v jízdě ostatní řidiče, zejména ale snižují propustnost celé komunikace. Jenže i řidiči, kteří disciplínu v jízdních pruzích obecně jakž takž dodržují, mají často tendenci zapomínat, když se na dálnici objeví úsek se sníženou rychlostí, zúžení nebo třeba tunel.

Jízdě v pruzích se věnuje § 12 zákona 361/2000 Sb. V prvním odstavci se píše: „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“

Všimněte si. Ani slovo o tom, že v tunelu můžete jet levým pruhem pro jistotu o 10 km/h pomaleji, než udává dopravní značení, zatímco zprava vás podjíždějí kamiony a za vámi se rychle tvoří kolona. Totéž platí ve zúženích. A je to ještě důležitější, protože omezení na D1 jsou často velmi dlouhá a jeden takový „safety car“ v levém pruhu může způsobit, že několik stovek metrů za ním provoz v důsledku „šokové vlny“ zpomaluje téměř do zastavení.

Jízda v prostředním nebo levém pruhu: Kdy to je přestupek a jaká je pokuta?

Také pozor na omezení plynoucí z maximální šířky vozidel. V některých místech může být dopravní značkou B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ zakázáno užití levého pruhu vozidlům, jejichž šířka překračuje vyznačený údaj. Nejčastěji je to 2,2 m.

Ve zúženích je běžně vidět ještě jeden nešvar. I tam, kde je pravý pruh dost široký na to, aby se do něj relativně pohodlně vešel i kamion, řidiči osobních aut jezdí „nalepení“ na dělící čáru. Tím zbytečně znepříjemňují jízdu autům v mnohem užším levém pruhu.

Střídavá a souběžná jízda

Co když se ale pruhy opravdu zúží natolik, že se dvě vozidla vedle sebe už nevejdou? Třeba na D1 se v takových místech můžeme setkat s tabulí „střídavá jízda“. Nabádá řidiče, aby vlastně napůl zipovali: Jeden jede vpravo u kraje, druhý za ním vlevo u kraje. Třetí zase vpravo u kraje a tak dále. Striktně vzato nelze střídavou jízdu od řidičů nijak vymáhat. V katalogu dopravních značek bychom tuto ceduli hledali marně. Nemá tedy právní závaznost. Z logiky věci ale sobě ani okolním řidičům moc nepomůžete, když se doporučením řídit nebudete.

Sedm nejčastějších chyb řidičů při jízdě po dálnici. Neděláte je také?

Specifickou situací je tzv. souběžná jízda. Paragraf 12 zákona 361/2000 Sb. ji definuje takto: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Tady je dobré si připomenout, že souběžnou jízdou se nemyslí pouze poskakování v koloně, ale i hustý dálniční provoz. Zrovna ve zúženích se stává zcela pravidelně, že v levém pruhu vznikne menší kolona za pomalým autem, jehož řidič je odhodlán ubránit pozici před útokem zezadu za každou cenu. Pokud v takový okamžik jedou někteří řidiči v pravém pruhu rychleji, žádného přestupku se nedopouštějí. Na rozdíl od samozvaného pilota safety caru tam někde vpředu.

Proč podle vás řidiči jezdí v úsecích se sníženou rychlostí vlevo?
Levý pruh je na předjíždění. Zúžení, tunely a úseky se sníženou rychlostí na tom nic nemění!
Ohodnoťte tento článek!
3.4 (67.2%) 25 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: