Dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic LNG

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je z evropských prostředků vyčleněno 50 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

„Zájem o tuto problematiku předčil naše očekávání, proto jsme se rozhodli vyhlásit ještě jednu výzvu v rámci OPD. Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu bude tento cíl nejen dosažen, ale i překročen,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Konečný termín pro předložení žádostí je 14. leden 2020. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování LNG plnicích stanic na území České republiky.

Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 60 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

První výzva na podporu výstavby LNG plnicích stanic byla vyhlášena v dubnu 2018. Podpořeny byly dvě žádosti, v rámci nichž by mělo na území ČR vzniknout 13 LNG stanic do roku 2022.

Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) Ministerstvo dopravy podporuje také výstavbu plnicích stanic na vodík. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD: https://www.opd.cz/stranka/vyzva-78/

Dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic LNG
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: