Daimler změnil podnikovou strukturu

Koncern Daimler přešel od 1. listopadu 2019 na novou podnikovou strukturu. Společnost Daimler AG zastřešuje tři právně samostatné akciové společnosti. Mercedes-Benz AG má odpovědnost za divize Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Truck AG, do níž jsou sloučeny veškeré aktivity divizí Daimler Trucks & Buses, a již roky právně samostatnou společnost Daimler Financial Services, která v červenci změnila název na Daimler Mobility AG.

Daimler AG přitom zůstává jedinou společností, kotovanou na burze. Jako zastřešující společnost s 6000 zaměstnanci převezme vedoucí, strategické a řídicí funkce, ale bude také zajišťovat služby přesahující rámec koncernu. Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG jsou spolurozhodující německé akciové společnosti se sídlem ve Stuttgartu.

Společnost Mercedes-Benz AG řídí globální podnikání divizí Mercedes-Benz Cars & Mercedes-Benz Vans se 175 000 zaměstnanci na celém světě. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a prodej osobních a lehkých užitkových vozů včetně příslušných služeb.

Daimler Truck AG nese odpovědnost za globální obchod s nákladními vozidly a autobusy. Přibližně 100 000 zaměstnanců na celém světě vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a služby divizí Daimler Trucks & Buses. Daimler Truck AG s dceřinými společnostmi je jedním z největších výrobců užitkových vozidel na světě.

Daimler Mobility AG nese odpovědnost za obchodní oblast Daimler Mobility s 13 000 zaměstnanci na celém světě. Pro celý koncern Daimler vystupuje jako poskytovatel služeb v oblastech financování, leasingu, pojištění a správy vozových parků. Daimler Mobility financuje nebo poskytuje na leasing každé druhé vozidlo koncernu Daimler AG na světě a tento podíl dále poroste.

Ola Källenius, předseda představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG, k tomu řekl: „Před dvěma roky jsme s tzv. „Project Future“ zahájili změnu struktury koncernu Daimler, zaměřenou na budoucnost. Výsledkem jsou tři samostatné jednotky pod jednou společnou střechou. Nové uspořádání nám umožní ještě efektivnější naplňování našich cílů a úspěšnou realizaci naší trvale udržitelné obchodní strategie, která zahrnuje transformaci na mobilitu budoucnosti. Rozhodující přitom bude to, aby zákazníci byli středem naší pozornosti a abychom je dokázali nadchnout i přesvědčit inovativními produkty a technologiemi.“

Martin Daum, předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG, dodal: „Pracujeme pro všechny, kdo udržují svět v pohybu. Budeme úspěšní pouze tehdy, pokud zajistíme úspěch našim zákazníkům – a toho dosahujeme s produkty, které kombinují dva důležité aspekty: požadavky místního trhu a naše globálně vůdčí technologie.“

Franz Reiner, předseda představenstva společnosti Daimler Mobility AG, vysvětluje: „Našim zákazníkům nabízíme jedinečné a flexibilní možnosti mobility. Jako samostatná jednotka přispíváme již roky v úzké spolupráci s divizemi pro výrobu vozidel k úspěchu koncernu Daimler. Tato podnikatelská svoboda má pro transformaci, kterou společně realizujeme a maximálně urychlujeme, nesmírný význam.“

 

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: