Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Kdy lze podmíněně zastavit trestní stíhání?

přidejte názor
Autor: Archiv MF

Dopravní nehoda je složitou stresovou situací, kterou obvykle řidič nezpůsobí úmyslně, ale třeba jen chvilkovou nepozorností nebo nesprávným rozhodnutím. Pokud při ní řidič způsobí újmu na zdraví třetí osobě, obvykle je zahájeno trestní stíhání za ublížení na zdraví z nedbalosti anebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Jestliže řidič uznává svou odpovědnost za způsobení nehody, jak by měl postupovat?

Podmíněné zastavení trestního stíhání

V případě, že řidič uznává svou odpovědnost za zavinění autonehody a je proti němu zahájeno trestní stíhání, lze doporučit učinit vše potřebné k vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Obecně lze vysvětlit tento právní institut pro širokou veřejnost tak, že při podmíněném zastavení trestního stíhání nedojde k vydání odsuzujícího rozsudku pro viníka nehody, ale je mu uložena zkušební doba, po jejímž osvědčení bude bez záznamu v rejstříku trestů. Pro viníka nehody je důležitá informace, že v řadě případů podmíněného zastavení trestního stíhání není stanoven zákaz řízení vozidla.

Doporučujeme: Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody – Jak probíhá a na co se musíte připravit?

Doznání je nutné

K dosažení tohoto cíle pro obviněného řidiče lze doporučit být aktivní v trestním řízení již před policejním orgánem a nevyčkávat na předvolání k hlavnímu líčení u trestního soudu. Podmíněně zastavit trestní stíhání může pouze státní zástupce nebo soud, a to se souhlasem obviněného při splnění několika zákonných podmínek.

Základní podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání je doznání obviněného řidiče a zajištění náhrady škody poškozenému nebo učinění jiných potřebných opatření k její nápravě.

Pomoc poškozenému

V rámci splnění podmínky náhrady škody poškozenému je nutné postupovat dle praxe tak, že obviněný řidič se omluví poškozenému, řádně nahlásí dopravní nehodu své pojišťovně z povinného ručení vozidla a poskytuje pojišťovně maximální součinnost k poskytnutí odškodnění poškozenému.

Taktéž lze doporučit uzavřít dohodu s poškozeným k poskytnutí přiměřené finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení ke skutečnému projevu dobré vůle vůči poškozenému.

Zkušební doba

Při podmíněném zastavení trestního stíhání se viníkovi nehody stanoví zkušební doba, kdy má vést řádný život a případné další podmínky. Pokud viník nehody splní své povinnosti během této zkušební doby, rozhodne se, že se osvědčil (nepokračuje se v trestním řízení). V opačném případě soud nebo státní zástupce rozhodne o pokračování trestního stíhání.

Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je však vždy na úvaze státního zástupce anebo soudu při zohlednění vše konkrétních okolností nehody a s přihlédnutím k osobě řidiče - viníka

Autor je právník projektu https://www.pravnik-dopravni-nehoda.cz/

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?