Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění bolesti v roce 2020

přidejte názor
Autor: Se souhlasem JUDr. Drobiše

Odškodnění bolesti je běžně uplatňovanou náhradou pro oběti dopravních nehod. Výpočet této náhrady se upravuje každý rok. Jak na odškodnění bolesti po autonehodě v roce 2020?

Co je bolestné?

Účelem odškodnění bolesti je náhrada za bolestivý stav a určitou míru nepohodlí, stresu nebo obtíží spojených s utrpěnou újmou na zdraví následkem dopravní nehody. Odškodnění bolesti lze obvykle hodnotit po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Odškodnění bolesti je nutné odlišit od ztížení společenského uplatnění, což je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky.

Metodika Nejvyššího soudu k výpočtu bolestného

V rámci odškodňovací praxe pojišťoven z tzv. „povinného ručení“ se náhrada bolesti vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Přehled bolesti dle této Metodiky se skládá z jednotlivých položek, kterým jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi těmito položkami. Metodika stanovuje, že pro určení výše odškodnění bolesti je třeba výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu.

Bolestné po autonehodě v roce 2020

Hodnota jednoho bodu bolesti je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest.

Za rok 2019 činí tato hrubá měsíční mzda 34.125,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 341,25 Kč, vznikla-li bolest (dopravní nehoda) v roce 2020. Zlomenina kyčelní kosti má tak finanční hodnotu 51.188,- Kč jako základní hodnocení bolesti.

Jak na výpočet bolestného?

Hodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě zdravotnické dokumentace. Základní výpočet odškodnění bolesti může být navýšen pro komplikace a rovněž je nutné vypočítat body bolesti pro případné operační zákroky. V případech vážné újmy na zdraví lze doporučit výpočet náhrady bolesti přenechat specializovanému znalci, který řádně a správně určí bodové hodnocení bolesti.

Pokud řešíte odškodnění dopravní nehody, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc vzhledem k individualitě každého případu, vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů v otázkách odškodnění.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?