Odškodnění bolestného po autonehodě v roce 2021

přidejte názor
Autor: Se souhlasem JUDr. Drobiše

Odškodnění bolestného je běžně uplatňovanou náhradou pro poškozeného autonehodou se zraněním. Výpočet odškodnění bolesti se mění každý rok. Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě v roce 2021?

Bolestné po autonehodě

Co je bolestné? Jedná se o náhradu za bolestivý stav a určitou míru nepohodlí, stresu nebo obtíží spojených s utrpěným zraněním následkem autonehody. Bolestné lze zpravidla hodnotit po prvotním ošetření nebo propuštění z hospitalizace po nehodě.

Odškodnění bolestného je nutné odlišit od ztížení společenského uplatnění, což je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky. Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle až rok od autonehody.

Odškodnění bolestného lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Výpočet bolestného

V rámci řešení odškodnění po dopravní nehodě se náhrada bolesti vypočte dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Přehled bolesti dle této Metodiky se skládá z jednotlivých položek, kterým jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi těmito položkami. Metodika stanovuje, že pro určení výše odškodnění bolesti je třeba výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu.

Bolestné v roce 2021

Hodnota jednoho bodu bolesti je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest.

Za rok 2020 činí tato hrubá měsíční mzda 35.611,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 356,11 Kč, vznikla-li bolest (dopravní nehoda) v roce 2021.

Příklady základního odškodnění bolestného:

  • Otřes mozku – lehký – 20 bodů – 7.122,- Kč;
  • Podvrtnutí a natažení krční páteře – 30 bodů – 10.683,- Kč;
  • Drtivé poranění hrtanu a průdušnice – 300 bodů – 106.833,- Kč.

Chyby ve výpočtech odškodnění

Hodnocení bolesti obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného na základě zdravotnické dokumentace, a to často na formulář pojišťovny vozidla viníka nehody.

V praxi se setkáváme s chybami ve výpočtech:

  1. opomenutí bodů bolestného za některá zranění při autonehodě;
  2. neuvedení bodů za operační zákroky;
  3. nenavýšení základního hodnocení bolestného, když jsou splněny podmínky pro zvýšení.

Lze tak doporučit přenechat výpočet náhrady bolesti specializovanému znalci, který řádně a správně určí bodové hodnocení bolesti.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?