Jezděte vlakem, oproti autu má čtvrtinové emise, vyzývají ČD v nové kampani. Na většině tratí to ale neplatí

3 nové názory
Autor: České dráhy
  • České dráhy se snaží přesvědčit řidiče, aby častěji jezdili vlakem

  • Kampaň „VlakemEko“ si pomáhá řadou zavádějících tvrzení

  • V České republice mají vlaky v přepočtu na realizovaný přepravní výkon jen asi o třetinu nižší emise CO2 než auta, zejména kvůli vysokému podílu uhlí v energetickém mixu

  • S narůstajícím podílem čistých zdrojů v energetickém mixu bude „klimatický“ náskok vlaku oproti autům jen narůstat

  • Přestože individuální automobilová doprava realizuje drtivou většinu přepravního výkonu, na celkových emisích země se nepodílí ani desetinou

Rychlostí a flexibilitou se železniční doprava s tou automobilovou v naprosté většině scénářů měřit nemůže. České dráhy proto v nové kampani „vlakemEko“ apelují na ekologickou uvědomělost řidičů a vyzývají je, aby alespoň část svých cest absolvovali raději po kolejích. Bohužel se přitom uchylují k množství zavádějících tvrzení.

„Málokdo už dnes pochybuje o změnách klimatu a pochybnosti už nejsou ani o tom, že ke změnám přispívá člověk svojí činností. Důsledky změn sledujeme velmi často v podobě bouří s přívalovými dešti a extrémně silným větrem, s bleskovými povodněmi a dokonce tornády, či naopak dlouhotrvajícím suchem a horkem,“ uvádí národní dopravce v tiskové zprávě. Z vyjmenovaných jevů však ani poslední zpráva IPCC bouře, silné větry, bleskové povodně a tornáda klimatické změně nepřipisuje

Za přinejmenším neúplné můžeme považovat rovněž tvrzení, že „jedním z největších současných producentů skleníkových plynů je doprava“. Co do poměru jednotlivých zdrojů je to sice pravda, podíl dopravy na celkovém emisním koláči se však konkrétně v České republice pohybuje okolo 15 procent, přičemž doprava automobilová, o niž zde jde, měla v roce 2018 podíl 9,2 procenta.

Z toho logicky vyplývá, že ani při úplném eliminování dejme tomu 50 procent jízd autem, což je předpoklad zcela nerealistický (viz dále), by celková produkce emisí CO2 v České republice neklesla tak, aby to stálo za řeč.

Pojďme ale dál. „(Vlak) má několikrát menší spotřebu energie a přibližně 4× menší uhlíkovou stopu,“ snaží se nás přesvědčit České dráhy ve svém komuniké. Jako příklad si bere elektrifikované trasy Praha-Brno a Praha-Ostrava:

Agentura Havas k tomu pro ČD připravila marketingovou kampaň, která má rozdíl v emisní stopě mezi vlakem a autem ilustrovat názorně:

Čísla sedí a vstupní data nejsou vybrána tendenčně. Obecně prospěšná společnost CI2, která pro České dráhy kalkulace zpracovala, se neuchýlila ke zkratkám, s jakými se někdy bylo možné setkat při podobných výpočtech jiných neziskových organizací. Například u vlaku rozpočítávat emise mezi všechna sedadla, protože „by stejně jel“. „Brali jsme skutečnou průměrnou obsazenost spojů a skutečnou spotřebu elektřiny na danou trasu,“ objasnil v reakci na náš dotaz Josef Novák z CI2. U automobilů pak počítali s průměrnou obsazeností 1,5 osoby a poměrně realistickou spotřebou 7,5 l/100 km.

Potud jsou výpočty pro dvě uvedené trasy zcela korektní. Korektní ale není zobecňovat je do tvrzení, že vlak má čtyřikrát menší uhlíkovou stopu, jako to České dráhy a Havas udělaly. Kdyby se třeba Volkswagen, jehož Multivan poznají v ledabyle „zamaskované“ retuši na banneru i laici, rozhodl demonstrovat větší ekologičnost auta na příkladu dejme tomu Golfu eTSI a dýchavičného motoráku, který vozí do odlehlé vesnice v kopcích pár babiček a školáků, asi by nad tím u drah také kroutili hlavou.

„Velká data“ vyprávějí jiný příběh

Realistický obrázek si můžeme udělat z agregovaných dat publikovaných v ročence dopravy. Za rok 2020 se v železniční dopravě spotřebovalo 1 225 300 MWh elektřiny. Při průměrných emisích CO2 0,43 t/MWh dostaneme 527 tisíc tun CO2. K nim je ale potřeba připočíst ještě 224 tisíc tun emisí z motorové trakce, celkem tedy železniční doprava v roce 2020 vyprodukovala v České republice zhruba 751 tisíc  tun oxidu uhličitého. (Nebo 1,02 milionu, kdybychom počítali s faktorem 0,6489 t/MWh – což je hodnota, s níž pracuje i organizace CI2 a jsou v ní započítané i nepřímé emise a ztráty z přenosu. My ale dnes bereme v úvahu příznivější číslo, abychom měli přímé porovnání s auty.)

Individuální automobilová doprava vyprodukovala v roce 2020 12 089 000 tun CO2. Ano, opravdu o tolik víc! Jenže auta také realizují nesrovnatelně vyšší přepravní výkon. Zatímco železnice má za loňský rok na kontě 6665,1 milionu tzv. „osobokilometrů“, v případě aut to bylo 68 936 milionů! Což je mimochodem důležité a prakticky nikdy nezmiňované vysvětlení relativně vysokého podílu aut na celkovém emisním koláči. Není to tím, že by byla tak strašně neekologická, ale tím, že toho tolik odvozí – jinými slovy přinášejí společnosti daleko větší užitek. Což je fakt, který České dráhy na webové stránce vlakemEko, kde se ohánějí mimo jiné následujícím grafem, vůbec nezmiňují:

Úmyslně zavádějící graf Českých drah na první pohled navozuje dojem že osobní auta odpovídají za 60,7 % emisí z dopravy. Zaprvé to není pravda, ve skutečnosti je to 60,7 % ze silniční dopravy, na emisích z dopravy jako celku se tak auta podílejí jen 43 procenty. Zadruhé, emise je třeba vztahovat k realizovanému přepravnímu výkonu – a na něm má individuální automobilová doprava podíl 76procentní!

Když tedy vztáhneme agregované emise k přepravnímu výkonu, vyjde nám u aut 175 tun a u železnice 113 CO2 na milion osobokilometrů. Vlak tedy skutečně má menší uhlíkovou stopu než auto, ovšem nikoliv čtyřikrát, ale zhruba o třetinu – což je mimochodem zhruba rozdíl, který při energetickém mixu EU může odmazat elektromobil.

Takže morální vítězství automobilu? Ne tak rychle. Podobně jako elektromobily doplácí i železnice v podobných výpočtech na to, že Česká republika vyrábí velkou část své elektřiny z uhlí. Samotný elektrický vlak je velice účinné „zařízení“, zvlášť pokud se ho podaří dostatečně zaplnit. Moderní soupravy, do nichž České dráhy masivně investují, navíc umějí – opět, podobně jako elektromobily – rekuperovat, a vůbec ne málo. Například na některých příměstských tratích s příznivým profilem dosahuje míra rekuperace až 25 procent, vysvětlil nám tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. S narůstajícím podílem čistých zdrojů v energetickém mixu bude „klimatický“ náskok vlaku oproti autům jen narůstat. Přestože je u nás elektrifikována zhruba jen třetina tratí, v elektrickém módu je zajištěno 85 % dopravního výkonu v nákladní a 80 % v osobní dopravě.

Na závěr dodejme, že abychom získali skutečně přesný obraz o vzájemné emisní bilanci obou druhů dopravy, bylo by nutné započítat skutečně všechny emise včetně těch souvisejících s výrobou, udržováním a likvidací jako samotných vozidel, tak celé související infrastruktury. To je ale v praxi velmi obtížně proveditelné, protože tyto nepřímé emise jsou rozpočítané v jiných částech emisního „koláče“.

Petr (neregistrovaný)
Zase fajn bouřka mezi ekology a řidiči. Osobně si myslím, že letošní ceny benzinu lidi trochu doženou k tomu jezdit víc vlakem. Ale ne kvůli ekologii ale kvůli tomu, že tankování nádrže do běžného osobáku stojí kolem 48 Kč za litr v menším městě na klasické benzině. Takže bych to uklidnil, bouřku srovnal projekty hromosvodů a nechal každého jezdit tím, co mu vyhovuje. :)
Romanero (neregistrovaný)
Na rovinu, kdyby plácali, že vlak je 100x víc eko než cokoliv jiného, tak ok. Ale spočítali vcelku realistický 4-násobek. To snad nestojí zato rozporovat. Nebo někdo chce vážně tvrdit, že železniční doprava je daleko špinavější než ta individuální?
Filip (neregistrovaný)
S ohledem na vytíženost osobní dopravy mimo špičky a energetický mix tak je to jen o trochu lepší, pokud jde jen o pohon. Ale pak je tu jedno veliké, bakan, špinavé ALE které není vidět a týká se zejména osobní individuální dopravy. Tohle ALE je násobně větší než přímé emise z provozu a BEV to nezachrání. Každá silnice, dálnice, parkoviště, obchodní centra mimo MHD s obrovskými parkovišti, vše související s automotive, jejich údržba, zanechává tak hlubokou stopu, že kdybychom to mysleli s ekologii vážně, tak by osobní automobil museli v podstatě zakázat a je jedno jestli s ICE nebo BEV. Jenže tep civilizace resp. ekonomický koloběh je založen na pohybu, takže je to o tom, co vlastně naši páni chtějí. Peníze a moc a udělají vše proto aby to tak zůstalo. Ale aby oblbli naivní část indoktrinovane veřejnosti tak se zavedli různé ekoodpustky (elektromobilita, emisní povolenky, OZE) které mají zachovat zdání jak je vše skvělé a obnovitelné, ale ta zátěž na životní prostředí se ještě více zintenzivnila (někde mimo EU) a toky peněz spolu s tím. Naší civilizaci není pomoci.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?