Bodový systém postavený na hlavu: Novela uleví bohatým a uškodí těm chudším

 • Novela zákona o provozu na pozemních komunikací má zejména zlepšit výběr peněz 

 • Zároveň je podle návrhu potřeba zvýšit pokuty, protože nám narostly platy a současné finanční postihy už nejsou pro řidiče citelné 

 • Díky této novele si budou moci dovolit správní řízení spíše lépe finančně zajištění řidiči, zatímco ti chudší raději zaplatí na místě

 • Novela slibuje také zvýšení rychlosti na dálnicích o 10 km/h, za nedodržení bezpečné vzdálenosti dostanete 4 body

Novela bodového systému, které shodou náhod dorazila ve chvíli, kdy se na pana ministra dopravy hrnula kritika kvůli rekonstrukci D1, postoupila do další fáze. Konkrétně do připomínkového řízení. K dispozici jsou podrobnější podklady, takže už víme, co přesně se chystá.

Pod zástěrkou zvyšování bezpečnosti a nutnosti trestat „takové ty piráty silnic“ tahle novela zejména chce, aby řidiči platili pokuty na místě. Proto se ve zjednodušeném seznamu bodových přečinů objevují nové položky, které lze vyřešit na místě.

Přinese úprava bodového systému větší bezpečnost na silnicích?

V zájmu motivace řidičů platit přestupky na místě byly také navýšeny finanční sankce, které je možné udělit v rámci správního řízení. MDČR si stěžuje, že úřady nestíhají přestupky v rámci správního řízení projednávat, a tak mnohdy vůbec nedojde k potrestání. Připomeňme, že využít správního řízení je zcela legitimní a zákonná možnost pro každého řidiče. Úřady navíc kvůli snaze vybrat co nejvíce pokut i ve správním řízení v minulosti dostaly prodlouženou lhůtu z jednoho na dva roky.

Pojďme nechat správní řízení jen pro ty bohatší

Novela zavádí kromě jiného také výrazně vyšší pokuty, které můžete dostat ve správním řízení. To má motivovat řidiče platit na místě (změny najdete v tabulce pod článkem). Tahle okolnost rozhodně stojí za pozornost, protože staví bodový systém úplně na hlavu. Původně byl totiž bodový systém zaveden právě proto, aby postihy „bolely“ řidiče chudší i bohatší stejně, protože bodové sankce, respektive odebrání řidičského průkazu, hrozily každému bez ohledu na výši příjmu. Teď se tedy vracíme zpět.

MDČR nedokáže obhájit přísnější tresty za telefonování. Otázky soustavně ignoruje

Zvýšení pokut ve správním řízení nebude motivovat každého řidiče k úhradě finančního postihu na místě stejně. Ti méně finančně zajištění si třeba v případě překročení rychlosti o 40 km/h v obci (Což nutně nemusí znamenat řítit se okolo školky jako blázen; stačí přehlédnout značku „začátek obce“ posunutou někam do roští) sakra rozmyslí, jestli dají policistovi na místě pět tisíc, nebo půjdou do správního řízení, kde jim hrozí pokuta až 25 000 Kč.

Mimochodem, výše současných pokut už podle ministerstva dopravy nestačí. Máme se dobře, platy nám přece rostou. Pro řidiče prý není problém dávat tisíce korun za pokuty. Tím pádem to pro ně není žádný trest. „Výše pokut je v současné době vzhledem k nárůstu mezd a platů již nízká, a proto výdaje na pokuty nejsou pro řidiče citelné,“ tvrdí MDČR.

Méně bodů za závažné přestupky

Dan Ťok v minulosti prohlásil, že novela nemá zbytečně popotahovat běžné řidiče, kteří spáchají drobný dopravní přestupek, ale naopak má být zaměřena na „piráty silnic“ (což je termín, který Dan Ťok rád používá, ale nikdo neví, co přesně znamená). Každopádně praxe téhle teorii moc neodpovídá.

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nově nebude mít sazbu sedm bodů, ale šest. Stejný pokles bodů se týká vjetí na železniční přejezd přes zákaz, méně bodů dostanete také za předjíždění v místech, kde to je zakázáno, a úplnou absurditou je v tomto kontextu snížení bodového postihu ze sedmi na šest bodů u otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru na dálnicích. Pokud nezastavíte při nehodě, pak vám nově místo sedmi bodů hrozí body čtyři. U řízení technicky nezpůsobilého vozidla se sazba snížila z pěti bodů na čtyři. Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že se zpřísňují pokuty. To ale přeloženo znamená, že pokud máte dost peněz a občas spácháte něco jako otáčení se na dálnici, pak vám tato novela fakticky uleví.

Zdravý rozum žije. Německá vláda odmítá zrušení neomezené rychlosti na dálnicích

Naopak vám neuleví ve chvíli, kdy pojedete o více než 10 km/h rychleji, než je povoleno. Za to sice dnes můžete dostat dva body, což novela mění na nulu, ale zároveň se zvyšuje finanční postih. Původně jste mohli dostat pokutu do 1000 Kč, nově by měla být částka fixní, a sice 1500 Kč. Aktuální finanční hodnocení nechává určitý prostor pro policisty, aby vyhodnotili nebezpečnost daného jednání, to ale končí. Nově prostě dostanete 1500 Kč, i kdybyste jeli 91 km/h na dálnici, kde zrovna někdo zapomněl značku omezující rychlost na 80 km/h. Opět. Kdo si může dovolit občas zaplatit dodatečnou daň ve výši 1500 Kč, ten může mít z dané změny radost, protože o body vůbec nepřijde. Naopak chudší účastníci provozu se musí smířit s tím, že také tohle na ně fakticky dopadne více než na ty movitější.

I další překročení rychlosti se prodraží. O 30 km/h a více (o 20 km/h a více v obci) by mělo být nově za 2500 Kč místo původních „do 2500 Kč“. Tentokrát ale současně narůstá bodový příděl ze tří na čtyři body. Překročení o 50 km/h a více (o 40 km/h a více) aktuálně musí do správního řízení, nově by mělo být možné řešit i tento přestupek na místě fixní pokutou 5000 Kč. To mimochodem také znamená, že automatizované systémy, respektive úřady, mohou i v takových případech rozesílat výzvy k uhrazení určené částky. Nikdo se reálně ani v takových případech tedy nebude zabývat tím, kdo přestupek spáchal. Výběr peněz postačí.

Bezpečná vzdálenost bude za 4 body a až 10 tisíc

Jednou z dalších novinek má být úprava postihů za nedodržování bezpečné vzdálenosti. V médiích se objevily reportáže o tom, jak řidiči ve městě nechtějí dodržovat při rychlostech kolem 50 km/h odstup dvou sekund, což vedoucí BESIPu Tomáš Neřold odborně posuzoval pohledem zpoza svodidel. Jenže pojem bezpečná vzdálenost je velmi široký a je hodně ošemetné stanovit nějakou pevnou hranici. Ministerstvo to ale udělalo. Co bylo základem zvolené hodnoty, to se pokoušíme zjistit, nicméně odpověď vám neslíbíme. MDČR na otázky podobného typu odpovídá jen velmi nerado.

Pokuty za nedodržení pevně dané bezpečné vzdálenosti? Nesmysl, který nepomůže (komentář)

Každopádně v upravené tabulce přestupků se nově objevuje „Dodržování bezpečné vzdálenosti“. Pro auta do 3,5 tuny platí limit 30 m při rychlosti nad 80 km/h. U nákladních vozidel nad 3,5 tuny je limit 50 m od rychlosti 50 km/h. Také tohle by měly hlídat úsekové kamery. Odůvodnění je následující: „Malý odstup je častou příčinou nehod. Chceme tak začít trestat agresivní řidiče, kteří nedodržují bezpečný odstup a ohrožují ostatní řidiče. Postih už zavedlo např. Německo, Rakousko, Slovensko. Doporučený odstup 2 vteřiny nedodržuje mimo obec  30 % řidičů.“ Otázkou je, jakých nehod. Většinou zajisté těch drobných, typicky ve městě. Ilustrační záběry ze zmíněných reportáží u aut se zdemolovanou kabinou nejsou ani tak otázkou dodržení vzdálenosti, jako nevěnování se řízení.

Aktuálně musíte mít podle zákona před sebou takovou vzdálenost, abyste se případné srážce mohli vyhnout, takže některá prohlášení z policejního ředitele Tomáše Lercha o odstupech v rychlostech kolem 50 km/h byla minimálně zvláštní. Novela mění i tento detail. Nově musíte mít takovou vzdálenost od auta vpředu, abyste mohli před překážkou zastavit. („Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce mohl zastavit v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“)

Je ale zvláštní, že dokument zveřejněný MDČR, který obsahuje stávající zákon a v něm vyznačené změny, nic o bezpečné vzdálenosti pro automobily do 3,5 tuny neříká. Pouze upravuje pravidla pro auta nad 3,5 tuny a soupravy delší než 10 m.

Na dálnici až 140 km/h a řidičák na zkoušku 

Kromě bodového systému samotného zavádí novela silničního zákona také takzvaný řidičák na zkoušku. Po dobou dvou let od absolvování autoškoly má stačit k odebrání řidičského průkazu pouze šest bodů. Nově vám také policie může zadržet řidičský průkaz, i když ho fakticky u sebe mít nebudete. Poněkud skrytou novinkou je možnost na vybraných úsecích dálnic zvýšit rychlost na 140 km/h.

Jen na okraj. Nejzávažnější nehody se obvykle dějí na silnicích nižších tříd a příčinou často bývá nepřiměřená rychlost. To není nedodržení maximální povolené rychlosti, ale neodhadnutí aktuálního stavu nebo situace, kdy vjedete do zatáčky příliš rychle. V tomto kontextu by nepochybně bezpečnosti více než celá úprava bodového systému prospělo, kdyby se silnice nižších tříd uvedly do stavu odpovídajícímu 21. století. Jenže ministryně financí by podle nejnovějších zpráv krajům částku určenou na opravy silnic druhých a třetích tříd ráda snížila. Takže tolik ke snaze o zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Pokud vás chystané změny zajímají ještě podrobněji, zde si můžete stáhnout zákon o provozu na pozemních komunikacích s vyznačenými změnami. Níže následují tabulky se změnami bodového systému tak, jak je zveřejnilo MDČR. Všimněte si, že ministerstvo hned ve druhém řádku první tabulky záměrně dává do souvislosti překročení rychlosti a nepřiměřenou rychlost, což ale nejsou stejné pojmy. Ještě více kouzelné je „porovnání“ pokut za alkohol s jinými státy Evropy. V tabulce jaksi chybí informace o tom, že v Polsku je tolerance 0,2 promile a že v Rakousku, Itálii a ve Francii je tolerance dokonce 0,5 promile. Nulovou toleranci má z daného výběru jen Slovensko.

Návrh aktuálně zamířil do připomínkového řízení, v rámci kterého mohou předkládat své připomínky další ministerstva, policie nebo kraje. Následně ho bude projednávat poslanecká sněmovna.

Untitled 1Untitled 2Untitled 3Untitled 4

Bodový systém postavený na hlavu: Novela uleví bohatým a uškodí těm chudším
Ohodnoťte tento článek!
3.7 (73.12%) 529 hlas/ů

157 KOMENTÁŘE

 1. Už teď se všichni policajti těší,jak budou pokutovat jakékoli předjíždění s odůvodněním “nedodržení bezpečné vzdálenosti”. To bude teprve komedie,až nikdo nebude moci nikoho předjet.Za ty prachy si to každý rozmyslí.Opravdu bezvadný nápad.

  • Když dostanete pokutu při předjíždění za nedodržení vzdálenosti, no, šel jste do to ho sám a dobrovolně. Správná komedie ale nastane, když vás někdo předjede a zařadí se pět metrů před vaše auto, pár metrů před monitorovaným místem. Jak slepej k houslím. 🙂 Jediné řešení budou kamery vpředu i vzadu.

   • Tím že se zařadí hned za vás tak vás dá se říct omezí, a to přeci nemůže vozidlo které předjíždí, takže by za to měl moci přeci ten co předjíždí, nebo se mílím? 🙂

     • Jasně, že se mýlíte. Prostě vám přijde domu papír, že máte zaplatit 2.500,-, protože jste před 3/4 rokem nedodržel bezpečnou vzdálenost na druhé straně republiky. Tak se odvoláte, jdete do správního a tam…
      Úřad: Tady je fotka a máte to za 4.000,-
      Vy: Ale tady mne předjel tenhle auťák a nacpal se přede mne, dyť je to tu jasně vidět!!!
      Úřad: Podle zákona jste se dopustil přestupku. Neblbněte, mohlo by vás to vyjít mnohem dráž.
      Vy: Ale to je nespravedlnost!
      Úřad: Jo pane, já zákony nevymýšlím… Další!!

   • Bodový systém zrušit. Nehodí se ani pro děti v mateřské školce. Zatím jsem neviděl za volantem žádné děti do šesti let, ale pouze samé dospělé jedince.
    Ti co se za volantem chovají nezodpovědně je potřeba postihovat bez výjimky, bez protekcí. Přestupkové řízení vrátit zpět policii. Drobné přestupku řešit domluvou, je to úplně dostačující. Ti co mají v kartě řidiče závažné přestupky, řešit blokově, platba platební kartou by měla být už běžná.
    Sledování řidičů různými elektronickými zařízeními je podle mne trestné. Pokud budou auta řízená roboty bylo by to možná na místě. /Nevím co by na to říkaly robotické systémy / Je to velký zásah do soukromí jedince ! Nepotřebujeme se nechat vodit jako děti za ručičku !

  • Jezdim na Babettě rychlostí 30 km/hod. Běda jak za mnou v těch plechovkách nedodržíte bezpečnou vzdálenost. 😀 😀 😀

   • No nejvíc budete ohrožen vy, protože jak vás budou všichni předjíždět, tak vy na fotkách budete neustále nedodržovat bezpečný odstup od těch, co vás předjeli. Takže vy vlastně budete ten pYrát 🙂

  • Bezpečná vzdálenost je výbornej argument hlavně při množství aut a kvalite našich dálnic to D1 bude absolutně neprůjezdná.Hurá páni vymysleli jak vydělat peníze za kravinu.

  • Jezdim po anglii 4000km mesicne nepripoutany. Za poslednich 10 let bez kontroly…. ( 2 pokuty jen z kamer), nehody zavinene druhou osobou nedanim prednosti .nacouvanim do me za plneho provozu bez kontroly v zrcatkach..byt tam chodec…

   Rychlost v meste 20-30mph vice lidi nedodrzuje…vecer i 70mph. Na okreskach 50mph dodrzuji.
   Na dalnici 70mph vice ridicu dodrzuje

   ALE: vzhledem k zakonum a schopnosti uceni se zapadaku a jejich kolonialnich otroku kteri snimi ziji v jedne zemi TAK:

   lidi ztratili schopnost odhadu situace,rozhodovani se, reakce,schopnost resit krizovky, mnohdy omezuji dalsi vozidla, neznaji pravidla provozu,jezdi brzda plyn ,neumi sundat nohu s plynu a tim snizit rychlost nebo podradit a brzdit motorem. Trochu poprsi a hned se poserou a na dalnici jedou 40mph. Posnezi a v meste vidite na 100 metrech 2 nehody taxiku vs chodci…vubec taxikari jezdi jak hovada…takze zakony omezuji mentalni i moralni,fyzicke schopnosti lidi na uroven nevedomcu co pouzivaji pri mluveni jen 2 pady a rody neznaj vubec…a takovym lizou pr.del a stavaji se jejich loutkami politici v cr..politika cr je odrazem kolonialnich zlocincu co si vytvorili staty holokau.stem puvodnich obyvatel

 2. Myslím si,že by se měli zaměřit na ty majetnější a nebuzerovat dělnickou třídu ze směšními platy.

  • Rovnoprávnost Vám nic neříká? Pokud jste ta “dělnická třída”, tak každý je strůjce svého štěstí.

 3. Co jsme si to zvolili za zástupce lidu? Jen se dostali ke korytu, už hledají způsoby, jak z lidí tahat peníze.

  • Ano. Tak na cestách zavedeme anarchii bez předpisů. Kdybyste dodržoval předpisy nemusíte se pokut obávat. Nebo to snad neplatí?

   • Zkusil jste si někdy alespoň představit, že by řekněme jen 80% řidičů ty předpisy dodržovalo? Pos…te se z toho a cesta, kterou jezdíte 20 minut by vám trvala dvě hodiny experte…

   • Bože vy jste naivní. Dodržování předpisů vás vůbec od pokuty nechrání.

    Například já jsem dostal pokutu za překročení rychlosti na dálnici o 30km/h.
    Z kamerového záznamu jsem zjistil, že jsem jel 110km/h. Tak sem se dotazoval, jak je možné, že chtějí pokutu když se na dálnici může 130. A víte jak to dopadlo?

    Prý tam bylo omezení (žádná stavba, žádné zužování pruhů, prostě jen omezení) rychlosti označené přenosnou značkou, která asi vlivem větru spadla…

    |Takže pokutu jsem dostal a snějakým dodržováním předpisů můžete jít do prdele… chytráku

    • Na dálnici se smí jet 130 taky jen na některých úsecích… Značky upravující rychlost tam nejsou jen přenosné při nějakých opravách atd., po dálnici máte spoustu úseků, kde je rychlost upravená stálou značkou třeba na 80, 90, 110 apod. Většinou to omezení končí jinou značkou upravující rychlost (např. po 80 následuje 110) a 130 můžete jet maximálně tam, kde je ten úsek ukončený značkou, kde je upravující rychlost přeškrtnutá. Takže, že na dálnici se může jet 130 je v podstatě blbost. Jenže co tak vidím, tak na to sere úplně každej a spousta jezdí, jako kdyby na dálnici byla rychlost neomezená. Nejlíp ještě v případě, že dálnice vede přes město, kde je vždy 90.

   • Ale… to preci neni o anarchii, ale o tom te nejde o to udrzet na silnici poradek nybrz vybrat pporadny prachy…jak jinak vysvetlit snizovani bodovych trestu, nasazeni parametru ktery nebude mozno prokazovat (bezpecna vzdalenost)… Sekte ANO dochazeji penize …

 4. Nesmyl, oni vezmou vice bodu za drženi telefonu a sníží body např za přejeti přes přejezd na červenou, kde se stává čím dál více smrtelných nehod, tam by měli přidat a ne ubrat, myslím že toto je kravina, to stejné za jízdu na dálnici v protisměru daleko vice nebezpečné než telefon a pásy. to je můj názor i když se můžu mýlit i telefon je samože blbost používat za jizdy navíc když někdo během jízdy sjíždí facebook. ale u ucha se to dá pochopit …

 5. To je nereálné aby někdo to dodržel… Když mě předjede jakékoliv auto, tak budu muset šlápnout na brzdu,vybrzdit Řidiče za sebou ohledně bezpečné vzdálenosti? To je pojeb…… Pražáci vymýšlí kokotiny…

  • sedriku, kokotiny vymejšlí ti, co přišli do Prahy z Buranova a mají o svých schopnostech vysoké mínění.

 6. A kapitalismus je pro chudé? Jak se měli lidé za 1. republiky? Ne každý je dravec a bojovník, ochoten soutěžit.
  100 aut na cestě, mezi každým při 100 km/hod. 2 sec. tedy 55 metrů, při 130 km 72 metry, to bude štrůůůdl! Jak se to bude měřit? To je hovadina.

  • To není hovadina. To je zajištění příjmu obrovského množství peněz všem provozovatelům kamerových systémů, které budou vybírané automaticky pomocí radarů a automaticky tisknuté a rozesílané poštou a vymáhané na vás. Ale voliči ODS, ANO, ČSSD, KDU, TOP, Pirátů apod. to tak chtějí, takže to je v pořádku.

 7. Myslím,že Ťok je buď neřidič nebo blázen.Tyto úpravy bodového systému navýší jen počet agresivních řidičů v drahých autech.Když vzpomenu jak jsem se těšil na každou cestu autem v letech 1990 až 2000,tak teď už raději pokud nemusím tak nikam nejedu.Hodně řidičů spěchá a policie se zaměřuje právě na běžné řidiče v obyčejném autě.Nabubřelec v Audi Q7 je nikdy nezajímá.I ten rychlý Passat na dálnici jsem viděl vždy jen zastavovat staré káry zatímco Porsche kolem proletělo a nikdo ho raději neviděl.Bodový systém je k ničemu.Pokud chceme uklidnit situaci na cestách,potom výše pokud podle příjmu.Důchodci a maminky ma mateřské žádní piráti silnic nejsou.

 8. No řekl bych to takhle. Kluci ze směnáren, barů, stavebních firem, veksláci a jiní podobní mi budou říkat jak mám jezdit po silnici. A to si říkají vláda. Oni vlastně nic nového nepřinášejí. Jen kopírují poznatky ze zahraničí kde je kultura ježdění asi 20 let napřed. Až mi budou mantinely určovat profesionálové tak je budu brát. Naši profesionálové neumí ani vymáhat penále za nepředanou D1. Sami ani nejezdi v reálném životě. Jen nasadí maják nebo letí vrtulníkem a letadlem. Takže závěrem. Kupte si všichni kamery. Bude to nejlepší. Zahltime soudy a přestupové komise. To pak bude teprve pr d e l.

 9. Osobně vidím jako nesmysl za nepřipoutání 4 body.Nepřipoutáním nikoho neohrožuji a je blbost aby třeba pošták,která rozváží po městě balíky se pořád na každých 100 metrů poutal.

  • Naprosto nesmyslný názor.Nepřipoutaný i při menší kolizi ztrácí kontrolu nad vozidlem.Navíc je nesmysl jít airbagu naproti,to platí i pro pošťáka.Zapnutí pásu je jeden pohyb,za to život stojí.

   • Souhlasím s Vámi. Ještě přidám, že nepřipoutaný řidič (ale i kdokoliv jiný s ním sedící v autě) ohrožuje v případě nehody své spolujezdce svým nekontrolovaným pohybem po celém autě.

    • No pokud ten pošťák bude poštu rozvážet ve Ferrari a rozpálí to na těch 100 metrech na 150km/h tak to připotání má smysl, jinak je to hovadina.

   • Nesmyslný je Váš argument. Pás Vás nijak za volantem nestabilizuje, pouze zabrání v dopředném pohybu, pokud dostanete ránu ze strany, tak je absolutně k ničemu. Navíc pokud se při kolizi aktivuje airbag, tak stejně řidič kontrolu nad vozidlem nemá, protože ten pytel mu zakrývá výhled a většinou i odhodí ruce z volantu.

   • Ano souhlasím s tím,že jít naproti airbagu je blbost,
    ale když to budete mít v práci tak, že popojedete o 20 – 40m ,
    pak vylézt , po montáži zase nastoupit a po dalších 20 – 40m to samé,
    tak Vám garantuji ,že se připoutáte tak max 5x.
    Ale samozřejmě zákon je zákon, jen je škoda že ti co je tvoří jsou většinou teoretici,kteří mají vlastní řidiče.

 10. Pokud by mělo jít čistě o opatření férové ke všem příjmovým skupinám, musely by se pokuty zrušit úplně a na každý přestupek udělit body. Ale co si budeme povídat, jde o výber peněz a ne o nějakou bezpečnost. Dokonce si myslím, že i kdyby se pokuty zrušily i s bodovým systémem, tak se silnice v jatka nezmění, protože většina řidičů není nesvéprávná a má pud sebezáchovy, přestože se nás pořád někdo snaží přesvědčit o opaku. A ten zbytek si jezdí jak chce i dnes a vždycky bude, takže žádná zásadní změna. Výkřiky typu “když se jezdí na dálnici už dnes při 130 fakticky 150, bude se při 140 jezdit 160” jsou nesmysl -pocitově pohodlná jízda nejde natahovat donekonečna. Ale dědci v pivnicích na to slyší a velký Ťuk jim to chce dopřát. Navíc bych rád upřesnil termín “pirát”, to u mě není člověk co jede rychleji než je povolená rychost, ale člověk co svým jednáním ostatní ohrožuje a klidně to může být třeba bezdůvodné zastavení v zatáčce uprostřed silnice -tam jde opravdu o život, narozdíl od případu kdy vás někdo předjede 120 na okresce. A přesto o tom druhém natočíme reportáž do hlavních správ a budeme ho veřejně lynčovat a na toho prvního ani nevzdechneme. Hezký paradox.

  • Souhlasím, a nejlepší je když předjíždíte na dálnici v levým, idiot s BMW vám tam vjede, probliknete ho a on na oplátku už z toho levého neuhne. Přejedete do pravého a jedete za ním jak idiot 120 protože je za podjetí pokuta 5000 Kč a navíc je to pro mě nemyslitelné. Jó a za jízdu v levém je 2000 Kč, trochu paradox, podle mě by měli být oba přestupky postaveny na stejnou rovinu a proč né klidně těch 5000 Kč.

 11. pojedu 30m za někým….pak mě předjede nějajý kret.. co spěchá a nebo si myslí že má silné auto a najednou mě zastaví policie, že jsem nedodržel vzdálenost? takžeprostě jako dupnu na brzdu abych měl těch 30m a zezadu mě nějaký frajer vlitne čumákem do kufru….SUPER 😀
  Tohle můžou vymyslet jen idioti…

  • Nechávám před sebou místo ale když motorkář nevěděl kam tak jsem viděl jeho zvednuté zadní kolo metr před nárazníkem. Mohl tam být byť kamínek a žvejk. Zavřeli by mne za zabití a nedodržení bezpečné vzdálenosti, to vymýšlí roboti kteří za volant nesednou?

 12. Já bych viděl pokuty podle toho jaké kdo má auto pokuď má někdo za 3 miliony tak ať zaplatí pokutu klidně 300 tisíc pro takového jedince je to kapesné

  • Přesně tak, pokuty procentuálně podle výše výdělku. Pokud vím, tak to neni nic nového a v některých zemích to funguje.

  • Jenomže ti piráti, co jezdí drahými vozy většinou přiznávají státu skoro minimální mzdu. A jejich veškerý majetek prochází firemním účetnictvím. Včetně rodinné večeře v luxusní restauraci. Takže pro finanční úřad jsou větší chudáci, než chlap od lopaty.

   • To je odpověd uplně na jiné téma a ne na dodržování předpisů bohužel.A co si budem povídat už jste třeba viděl kamion který dodržuje bezpečnou vzdálenost?A při dnešním provozu a hustotě aut je to věc která se nedá pokutovat max při zavinění dopravní nehody.je to jen článek o tom že je o čem diskutovat a hádat se .

  • Jenomže feťáci nemají ani řidičák, ani peníze, jsou zfetovaní a pokut ani vězení se tím pádem nebojí. To takovou prostou věc nedokážete pochopit??

 13. Zvedá se minimální mzda, rodičovská, důchody a kdepak na to vezmem ? Samozřejmě u řidičů. Přece, kdo jezdí slušně, se nemusí pokuty bát. Cesty máme jak v Německu, nemusíme porušovat předpisy, aby jsme se dostali včas do práce, kamiony na vykládku.
  Ale dálniční známka je od roku 2012 stále za 1500kč. Opravdu ji nemíníme zdražit, a zrušit by bylo jen populistické. Ještě že nejezdím po D1 do Prahy, ale pouze z Hranic do Bohumína, tam je 80km/h také, ale tam se to jen kroutí ta nová dálnice.
  Co takhle zdražit mýto třeba mýto cizím kamionům ? Slovákům jen trochu, ale ostatním o 100%.
  Dálnice by se lépe a rychleji dostavěla, a jelikož by po ní kamiony nejezdily. Mohla by se tam dát neomezená rychlost jak v Německu.
  Doufám, že to nebude číst ministr dopravy…

 14. 🙂 Nebudu rozebírat, zda bodovej systém něco řeší, neb statistika je jasná.
  Ale reaguju na to co zde spousty lidí píše o tom, že vlastně jízda na silnici v autě bude jen pro bohaté.
  Ono, když se pořádně podíváte, tak státní úředníci vůbec nepředpokládají, že jsou lidé, kteří i když pracují a pracují dobře, dlouho, zodpovědně a mají na rozdíl od úředníků zodpovědnost, mají minimální platy, za které by oni nevydrželi ani týden, viz. Učitelé, Zdravotní personál a další.
  Proto se ani nedivím, že vymejšlej to co vymejšlej. Vždyť další důkaz toho je, obměna vozového parku.
  Jak si někdo, kdo má čistý plat do 30.000,- , živí rodinu, platí nájem (nebo hypotéku), energie, jídlo, ošacení a občas by chtěl vzít rodinu na výlet, nebo dovolenou, má ještě koupit nové auto, které splňuje nové předpisy?
  Jen doufám, že na každého se vaří voda, neb podle mého názoru s tím nic nejsme schopni udělat.
  Jak víme, tak úspěšná byla jen první defenestrace a vzhledem k dnešnímu počtu zbytečných lidí, tak by ten příkop musel bejt velkej jako Grand Canyon a ty poslední by stejně spadli do měkého a koukala by jim hlava přes okraj.
  Tudíž Vám všem přeju pevné nervy a mylsete na něco pozitivnějšího, neb lidská hloupost Vám ubírá ze života.
  J.

 15. Luxusně placení páni zákonodárci si neuvědomují realitu. Za alkohol to chápu a souhlasím, ale jinak je to pro hromadu lidí likvidační nesmysl.

 16. Přečetl jsem celý návrh změn bodového systému, a ano, jediným smyslem je získat od rodičů víc a ještě víc peněz. Denně najedu osobním autem do práce a zpět domů 230 km, mám najeto více než milion km bez nehody, a tak mohu odpovědně přihlásit, že celý bodový systém je pitomina, která pouze obtěžuje, a bezpečnosti na silnicích vůbec nepřispívá. Navrhuji okamžitě na všech dálnicích zvýšit rychlost na 150 km/h, v dálničních tunelech a na silnicích 1 třídy zvýšit rychlost na 100 km/h, a v obcích povolit v čase 22h až do 06h rychlost 70 km/h. Vsadím se, že by se vůbec nic nezměnilo, žádný narůst dopravních nehod nebo narůst zranění účastníků silničního provozu – nic, jen by klesl “výnos” z pokut. Kdy se v Čechách přestaneme chovat jako ovce? Kdy už ty neschopné či všehoschopné z ANO vyženeme na Sibiř = kde přece chtěl každý STBak žít… Ing. Kroupu vyhodit, Ing. Toka odvolat, a Babiše/Bureše vrátit do Kremlu či za synem na Krym…

  • Když jsem v roce 1967 udělal řidičák, tak ještě byl bodový systém. Po zrušení, na řadu let, jej opět zašmoulili súdruhovija kapiši. Holt na chudou chátru musí být přísnost a ždímat,ždímat,že?

 17. Bydlím u pěší zóny kam je vjezd jen s povolením OÚ. Vjíždí sem každý kdo uzná za vhodné, na pěší zóně mnoho vozidel i parkuje. Že jde o jednosměrku nikoho nezajímá. Policisté to neřeší, je to prý věcí ,,měšťáků”. Strážníci MP se točí zády nebo jízdu v protisměru řeší domluvou. Asi domluvou přátelskou protože většina hříšníků přestupky opakuje.

 18. Zajímalo by mě, kde přišli na to že se máme dobře a máme spoustu peněz za odvedenou práci (co já vím a vidím tak to mají pouze ty prasata Co jsou u koryta a pak se to počítá do průměru nás normálních chudých) my ostatní jsme rádi že to tak tak zvládneme. A to si pište nás obyčejné lidi lidi budou poliši brát za každou prkotinu.

  • Normální je podle vás být chudý? To je mi vás celkem líto… Dělám v normální fabrice, nejsem rozhodně žádný manager a mám nadprůměrný plat. Proč? Protože nebrečím na diskuzích, ale něco pro to dělám a umím a chci se o sebe postarat sám…na stát se nespoléhám. Jde to. Být línou, ubrečenou pakáží, jako jste vy, tak se za sebe stydím.

   • Frajírku libový, jsou lidé, co nemají vysoký příjem, i když nejsou líná, ubrečená pakáž. Sestřičky ve špitálech, chlapi na polích, učitelky ve školkách, pekaři a podobně. Kdyby totiž oni brali nadprůměrný plat, tak by jste vy spadnul do skupiny líné pakáže…

    • A jak jste přišel na to, že třeba sestřičky ve špitálech a nebo učitelky ve školkách beru za línou ubrečenou pakáž? To jste trochu mimo 🙂 Navíc další věc je, že i rodina, kde je celkový příjem třeba 25tis., mají hypotéku a živí dva potomky na střední, si dokážou ušetřit i na starší auto a nebo dovolenou. Vím to, mám takové příbuzné. Prostě nebrečí na diskuzích a umí hospodařit i s malým příjmem. A pak jsou rodiny, kde nevystačí třeba s 30-ti tisíci. Jak je tohle možné? Je to o přístupu…buď si budu hrát na chudáčka a nebo se s tím životem prostě poperu 🙂 A nebo jsem blbec a nic mi nepomůže 😀

 19. No je to celé postavené na hlavu , jak k tomuto přijdou nemocní lidé ? Ty důchody se nezvýšili jako platy a navíc vše co se týká lékařské stránky zdražilo neúnosně, tak z důchodu 10 tis 5 tis za energii, 3 tis za léky 1tis benzín a kde je jídlo a ostatní, nebo je li invalidní důchodce sám s dítětem a na vesnici, kde se bez auta neobejde co potom?? Opravdu to jsou zástupci lidu, to jsme to dopracovali. Fuj česko.

 20. myslim si že by se mnělo par autoškol zrušit a když pak vydite jak instruktorka autoškoly dá žakovi koupit zmrzlinu a nechá ho řidit a nebo starý a zkušeny instruktor autoškoly a majitel na křižovatce telefonuje přitom se učí/ nebo učilo/ všude že ruce patři na volant že za jízdy se netelefonuje dokonce učí i do mirneho kopce držet auto spojkou a ne ručni brzdou kdysi jsem ve stejné autoškole dělal předvojenčák ruce patři na volant a rozjezd na ručni brzdu do kopce normální .A stačilo by omezit po autoškole dva roky výkon vozidla a ne že si čerství řidiči koupí BMV mi jsme zaíinali starou octavii , 100,1000,trabant .A ještě auto v zimně zimní pneu, světla, pásy, řetězy a ciklisti na kolech v zimně na silnici to je přeci nebezpečné jak pro ně tak pro řidiče aut

 21. Všímáte si koblihožrouti, že všechno, co tahle vláda odborníků činí, se týká vyššího výběru peněz? Vyšší jízdné, vyšší daně, vyšší pokuty, vyšší tresty za kontrolní hlášení, atd, atd!!!!!

  • Nevíte o čem píšete proč to svádíte na vládu, máme několika násobně menší pokuty a veškeré poplatky než v okolních státech a zemích EU, stačí se podívat na Slovensko, povinné ručení platíme zlomek než v Německu a Rakousku, Octavia 1,9 v ČR do 4000 Kč a u západních sousedů cca 800 Euro, tj.22000 Kč.

  • Docela brutální…
   ale
   nebylo by lepší, popřát jim, a nejen jim, dlouhý život??

   )) v bídě a ……

   to by byl mazec, vidět je s kloboukem na ulici a do klobouku jim plivnout )) a mi napadá, jak dlouhá by byla řada “klobouků” ))

  • 😀 Obávám se, že to ničemu nepomůže, protože mí drazí spoluobčané pak zase zvolí ODS, CSSD, KSCM apod a budeme zase tam, kde jsme byli…

 22. To jako že by si měl mít nějáký výhody oproti ostatním jenom proto, že jsi švorcák? Se nediv, že když takhle “přemejšlíš”, tak máš holou prdel.

 23. A Co ti co se nevěnují řízení. Mobil v ruce jede za kamiónem 80 . Ty jedeš 130 on se ani nepodiva a vjede ti tam. Ty brzdis on neprida A ještě se zlobí kokot

 24. a jejda ..to jsou mi novinky .. přemyšlim kde se stala chyba !! ..předevšim upoutani řidiče by mělo byt jen věci jeho samotneho ..mista v urnovem haji je dost a přpadne vyšši naklady na lečbu pokud to přežije necht se tedy finančně spolupodili ..je věci meho nazoru že tohle by mohlo byt upraveno min ve městě ..odstup aut tak jak je navrhovano je v dusledku podani nesmysl ..,ano v oklnich statech je stanoveno podobne ..nicmeně určitě je vše posuzovano opravdu jen to nebezpečne ,,nemyslim si že tohle by nekdo chtel pokutovat v pripade približeni z duvodu předjeti ,,shrnuto ..MD Drtikol je zaneprazdněn vo..nama a o nebezpečny stav vozovek scela jistě poněti nema ..nakonec to stoji penize a je třeba je někde vzit žejo ????

 25. bsat ..pravda souhlas …ale” ..hm..spiše jde o ty absurdni situace ktere budou posuzovat někdy radoby( a nechci všechny hazet do jednoho hnoje )přechytralí služebnici pasujicim se statnim bohům ..kdo by šel hlavou proti zdi ??? …uz vidim jak preplněna dalnice D1 je uspořadana jak na buzeraku v kasarnach :)))..no a tam těch kamer bude nejvic ..vzhledem k počtu mytnych bran se da očekavat tady big brother…tak asi eurohujeři budou muset povině zavest do novych vozu laser vzdalenosti :))) tak to jen ke konkretnimu připadu ktery muže potkat i slušneho řidiče …ztěži kdokoliv odhadne vhodnou jim pasujici vzdalenost a to předevšim v přecpanych městech …vim že to tak nebude ale aby to nepochopili jinak než je samotna myšlenka či převzeti vzoru od sousedu ..aby zde nešlo jen předevšim o prachy ..pak by si ten metr našli !!! z dukladnou přesnosti !! proč ?? protože chtěji byt o krok před ” zapadni” evropou !! chci věřit že slušni řidiči se bat nemusi :))

 26. Přemýšlím kdo dela takove to rozhodnuti a stale mi vychazi ze to byla opice ktera ma IQ Tykve. A komu budou davat body a pokuty az budou autonomni auta a ridic nebude ridit a vlastne nebude mit ani ridicak.Nebude potreba, neridi..

 27. Nepiš kraviny, že mají učitelé a zdravotní sestry malé platy. Těch 30 klacků mají holky na expedici. A jinak k bodovému systému. Ten článek je zavádějící. Lidi jezdí jak hovada takže to je třeba zpřísnit.

 28. Jsem zvědav co Piráti na “zapomenuté doklady” když prosazují elektronizaci evidencí a policista si může ověřit na místě zda řidič vlastní řidičský průkaz. Návrh do 5000 Kč je pěkná prasárna!! Možná by stačilo zavést daň na pokuty 😛 Každý by měl předplaceno a nemuseli by vymýšlet hovadiny.

 29. Nejhorší je, že dnes už i pokud jde člověk do správního řízení za držení mobilního zařízení, a jste si jistí, že jste ho nedrželi, policisté nemají jakýkoliv důkaz, pouze jen tvzení že Vás viděli, tak stejně budete uznáni vinnými, protože jedou podle nového deb*lního precedentu, že policista který Vás viděl nemá jakýkoliv důvod lhát o Vaší vinně (nepomůže ani odvolání na kraj ani kasační stížnost). Přitom jsou policisté odměnováni za přestupky které dokázali. Tímto je jedinné dovolání spravedlnosti které člověk měl úplně zbytečné. Ještě zaplatíte mnohem více. Hrozné jak se z tohoto státu postupně stává policejní stát, kde se nedovoláte spravedlnosti!

 30. Zajímalo by mě
  Jestli budou pokutováni a vybodovani i policisté kolikrát se mi stalo že se na mě nalepily jak buzeranti

 31. Carramba, kolikátá novela za jednoho ministra už to je????

  Vskutku jedna “perla” za druhou, ale stejně nejnej je ta povinnost odevzdat svůj řádně nabytý a zdaněný majetek “spřátelené” firmě mající koncesi na eko likvidaci vozidel…
  jinak
  vehikl neodhlásíš
  a
  plať pojištění i když nejezdíš.

  Před pár lety Ústavní soud zamezil buzeraci kanceláře pojistitelů,
  ale
  co je to nějaké soudní rozhodnutí, dnes již “vesele” buzeruje znovu!

  Se tak nějak vracíme do let padesátých…. )) ale prej bude líp…., jen jest otázkou – KOMU??

  • Hehe to byl takový vtip. Předseda vlády vytáhne papír, přečte, a řekne “pokud toto schválíme, budou se mít lidé lépe”. Potom vytáhne druhý papír a řekne ” a teď vám přečtu seznam těch lidí”.

 32. Zapomenuté doklady by měly být zdarma když jim je dáte stejně si je ověřují. Navíc tady těma kravina naštvou zase lidí takže jim budou nadávat ještě víc. Jenže pokud by to všechno fungovalo tak by tam pak nemuseli vůbec být.

 33. Takže mě nějaká piča udělá myšku předjede mě já nestihnu dobrzdit a buď do něho nabourám s nebo nebudu mít bezpečnou vzdálenost takže pokuta to je fakt logika to v tom případě když mě bude někdo předjíždět a proti němu se vyřítí auto tak nebudu slapat na brzdu aby se měl kam zařadit a ať se třeba rozstreli akevha budu v pohodě stejně tady ty zákony jsou o ničem …..5 let zpátky proti směru předjížděl nějaký debil a vylitl rovnou přede mne a já kdybych nestrhl volant a neskončil v pangejtu tak je borec na místě mrtví já jsem jel v náklaďáku mě by se nic nestalo a výsledek? Borec odjel já volal policajty a ti mi řekli nejsou svedci tak jsem si to mohl vymyslet tak mě to stalo flastr od teďka už nevyhýbam vím je to hrozné ale takhle se sice někdo zabije ale bude to jeho chyba mě auto v plné výši zaplatí pojišťovna a jsem z obliga

  • Proč ve vozidle nevozíte pro takové případy kameru? Já ji vozím již několik let a stojí to pár korun.

   • Já taky otázka je, zda ji někdo(soud) připustí, či uzná – rozhodně nemusí…., to není řešení.

 34. Já bych zavedl, že výše pokuty se bude počítat procentuálně z výše platu……to pak bude naprosto spravedlivé 😉

  • To souhlasím. Jenže policajti na místě nezjistí výši vašeho platu. Vše by se muselo řešit na úřadech tudíž by byl důvod přibrat tisíce nových úředníků což taky není ideální. Myšlenka to však je dobrá.

 35. Kdyby jste radši místo řešení sankci řešili to aby lidi nejezdili jak blbci….vždyt je to naprosto jednoduchý….nedělám přestupky, dodržuji pravidla a nemusím nic platit ani řešit nějaký sankce a další věci a vůbec mě pak nemusí nějaký zpřísnění zajímat

  • Souhlasím. Každý zde jen brečí jak jsou pokuty veliké. Nikdo z nich však neřekne proč ty pokuty dostává tedy za své porušení pravidel a tedy svou blbost.

   • vydrž, než dostaneš první pálku za nedodržení vzdálenosti, oni tě ty hověziny pak rychle přejdou…

    • Nevím proč bych měl něco takového dostat, nebudu se zbytečně lepit na člověka přede mnou a předejdu spoustě takových situací…a ano jezdím hodně a pokutu jsem dostal ale vždy jsem si za to mohl sám a byla to moje blbost, stačí dodržovat co mám a pokutu jsem nedostal už X let…a dodržení vzdálenosti…nedávno mě holka nabourala právě proto že jsme dojížděli do kolony a lepila se na mě a nevěnovala se řízení, ale já s tím problém neměl, držel jsem si odstup tak jsem dobrzdil v pohodě….takže asi tak a za ty problémy, že jsem neměl auto a opravy a vše okolo bych ji to jen přál….nesleduje provoz a nedodržuje pravidla…pak jen dochází k nehodám a sankce jsou na místě

     • Veše názory pramení z naivní představy, že při jízdě dodržujete všechny předpisy. Jenomže to si myslíte jenom proto, že ty předpisy dobře neznáte. Porušujete je každý den a je jenom otázka štěstí, že vám to prochází. Zatím…

     • samozřejmě že občas něco přehlédnu, nikdo není bezchybný, ale nedělám přestupky v takové míře abych někoho ohrozil….a je spousta předpisů, které se dají jednoduše dodržet…a pletete se…zákon o provozu na pozemních komunikacích znám velice dobře, naopak to vypadá že vy ho nemáte moc nastudovaný

 36. To jsou zase 3.14čoviny….zejména to nedodržrní bezp.vzdálenosti je hovězina jak má být, to v podstatě nepředjedete.

  Zkusme si na chvíli představit, kdyby všichni najednou začali striktně předpisy dodržovat podle litery, nedojedete z Prahy do Brna ani za dva dny…

  • a naopak pak by to bylo průjezdné….po D1 jezdím často a jediné co mě vždy nejvíc zdrželo a musel jsem řešit objíždky byly nehody….a jak vznikne nehoda…z drtivé většiny chyba řidiče, tedy nějaký přestupek co spáchal a kvůli tomu došlo k nehodě, uzavření dálnice (silnice) a jsou tady komplikace a ještě může dojít ke zranění člověka co za to vůbec nemůže

 37. Celý bodový systém je k ničemu. Ti, kdo měli růžovou knížečku si pamatují kupón. Přestupek, cvik. Pokud byl procvikaný kolem dokola, tak půl roku dělat hodného, za půl roku možnost nového kupónu. (Myslím že to byl půlrok). Pokud už nebylo místo, švestka řekla, tak nám soudruhu řidiči odevzdejte ŘP, tady máte papír, že můžete dojet domů, no a pro ŘP si dojdete na DI. Řešení za cca korunu, nulová administrativa, viditelný bič (kupón měl člověk pořád u sebe). A těm co píší, já dodržuji zákony, jsem v pohodě. Zákon se nedá neustále dodržovat. To by musel být člověk robot (nebo to hnusné autonomní auto, což už auto není). Vždycky i ten, kdo jezdí jako Mirek Dušín, přestupek časem udělá. Má jen to štěstí, že není systém zachycen.

 38. A co se tím změní? Nic. Každý má jen keců a jinak nic. Koho si zvolíte ten vám to dá najevo. Pokud všichni si nechají stát na hlavu tak se nezmění nic. Co dělají policajti? To co jim přikáží páni nahoře. Že musí rozdat tolik pokut. A až tohle se změní a hlavně nesmysl trestat vysokými pokutami,až stát nebude nenažraný,ale policie bude hlídat hříšníky a řešit tyto věci jinak,tak možná se něco změní. Ono než pokuta pět tisíc být třeba bez řidičáku měsíc by také byl trest. Ale ne výdělečná činnost. Ovšem dnes se musíme spokojit jen s debilnim návrhem debilnich lidi. A jen na okraj. V Německu jsou pokuty na přepočet platu směšné. Jak někdo argumentuje. Běžné přestupky kolem 30€. Hodinová mzda 15€

 39. A přitom jak si čtu všechny komentáře, většina z vás beztak volila Bureše ! pak plačete.
  To se dalo čekat. Zvedne důchody, směšně mzdu, no ale to se musí obrátit na jiných věcech.
  Tak toto jeden z případů zdražování. O inkasu se ani nezmiňuji 🙂 hezký den

 40. Toto vymyšlejí ti darmožrouti co nemaji co dělat a jen proto aby měli nějakou činnost za naše peníze se jim sedí dobře a tak proč nevymyslet nějakou P……u hlavně že to máme dobře zaplacený já bych je vypráskal s těch úřadů aby šly dělat něco užitečného.Nic se nezměnilo mysleli jsme si po listopadu že jo ale ono je to horší jak v Kocourkově prostě děsa hrůza.

 41. Překračování povolené rychlosti je věru nepěkná věc, ale co má našinec dělat, když musí kolikrát ty rigoly na českých tankodromech doslova přeletět, aby nezapadl.

 42. Celé tohle je pouze o penězích. Vůbec nejde o dopravu, bezpečnost, životy apod.

  Pokud bude přibývat nehod, tím více je potřeba přitvrdit pokuty!

  Pokud bude ubývat nehod, tím více je potřeba přitvdit pokuty, protože se to zjevně osvědčuje!

  Tohle demagogické pokrytecké represivní šílenství je společenská sebevražda, není z toho žádná cesta ven a doplatíme na to úplně všichni.

  • A ještě dodávám, že 10.000,- pokuty jsou málo. Minimální pokuta za každý přestupek by měla být nejméně 1 milion. Protože kdo neporušuje zákon, ten se ničeho nemusí bát a kdo ho porušuje, tak si nic jiného nezaslouží!!!

   .. a takhle to nakonec dopadne

 43. Kdiby tak rychle stavěli dalnice a obchvaty tak byto mělo něco zpolečneho bespečno stí provozu . Penize so jen na zvišení rospočtu pro chudaky aby měli co roskradat

 44. Kokotin.a co vymyslí jen koko.t a blbečci v montérkách se budou blbě šklebit a honit si EGO ještě víc

 45. A dyk je to správně. Silnice jsou přeplněný, je třeba ty chudý co jezděj do práce se starejma autama dostat ze silnic pryč. Dovedete si představit tu parádu, až po nich budou jezdit jen naše nové BMW, AUDI, Meďáci? Jak dlouho to může trvat? Rok? Dva? Už se těším.
  To akorát v tom blbym Finsku maj výši pokut podle příjmů. Hlupáci.

 46. Je mi u prdele jaké předpisy v ČR platí.Jezdím pouze úsek Makov SR-Valmez ČR přiblblé jako v ČR.Zbytek najíždím v zahraničí a nikde to není tak

 47. Finanční pokutový systém je dle mého názoru nespravedlivý, protože je velký rozdíl v přijmu obyvatelstva. Já při pokutě 10000 Kč a více bych potřeboval splátkový kalendář a chod mé domácnosti by byl narušen na několik měsíců a více. Přál bych si, aby se bodový systém rozšířil na všechny přestupky, např. na každých 500 Kč jeden bod a k tomu přizpůsobit bodový limit a mazání bodů na zadržení řidičského průkazu a přezkoušení. Zásadně by se využíval jen bodový systém, jen tomu, kdo nemá řidičské oprávnění (chodci a cyklisté) by se udělila finanční pokuta. Při zavinění nehody by se za přestupek přiděloval dvojnásobek bodů nebo pokuty. To by spravedlivě motivovalo všechny řidiče k bezpečnější jízdě i ty movitější, protože trestem je zadržení řidičského průkazu na nějakou dobu s následným přezkoušením, což by mohlo být dostatečně účinné.

 48. Celej bodový systém je blbost, přísnější tresty za přestupky,bez vyjimek jestli chci foukat při alkoholu či ne je taky volovina, chlastas, zaplatíš, to nejen alkohol, drogy, vybrzdovani apod.,celej zákon nahrává jen agresivnim zmetkum za volantem

 49. vloni jsem po 25 letech bez nehod přišel na rok o řidičák C za (v roce 2017 2x bez pásů, obojí ve městě – jinak v tomto roce žádný jiný přestupek) a ve druhém roce 1x bez pásů (opět ve městě) a 1x vyšší rychlost při výjezdu z města o 12 km. Vše bylo údajně po 3 bodech. Jsem pirát? A tito “ochranářští” pánové chtějí ještě zpřísnit bodování??? To je už teď prostě šikana jak hovado! PS: policajti pásy používat NEMUSEJÍ!!! To jsou rovné podmínky…

  • Takto jsem dopadl loni i já po 30 letech skoro se stejnými přestupky a navíc maření úředního výkonu, protože pošta vrátila dopis na úřad zpět, místo aby jej uložila do vedené složky. Takže k tomu ještě 25000kč.Jsem pirát jak hovado!

 50. Že mají lidi dost peněz a proto jim zvedneme pokuty? To asi posuzují podle sebe. Ten Ťok asi upadl, jak někdo kdo má mozek by mohl tyhle věci vymyslet, samozřejmě je za tyhle nesmysle co vykouzlili nikdo pokutovat nebude, je to fakt k zblití, už by bylo na čase je tam nahoře všechny kopnout do pozadí aby opět stali nohama na zemi a nelítali někde ve smyšleném světě.

 51. Nemusíte mít strach. Pomáhat a chránit stejně zůstanou zalezlí jako doposud, takže můžete dál jezdit jako hovádka boží. Hlavně nerušit nějakou nehodou. To pak může být jeden po probuzení nevrlej.

 52. Bohužel je tragedie to co se vymýšlí. Policie schovaná za anonymní vozidla , připomíná praxi chování STB za komunistů.
  Jaká je to prevence ? Měli by být na silnici vidět a nebuzerovat lidi ze skrytých aut.
  Ty nové majáky , to je úplná debilita , v obci za přechodem zastaví auto , nalepí se na něj jen proto ,že o 500 m dříve přejel značku obec a neměl na tachometru 50 km ? a
  jen vybírají peníze do kasy , prevence veškerá žádná. Mimochodem to zastavování vozidel je dost nebezpečné, majáky totiž absolutně nejsou pro ostatní vozidla viditelné a hraní na Kobru 11 je směšné.
  Když občas zahlídnu jak poskakuje za křovím za radarem a nadšeně skáče jak blbec když někoho změří , to je smutná realita

 53. fascinuje mě ta amatérská práce ministerských ,,odborníků”včetně ťoka…. stále je za jeden přestupek několik trestů, silnice stojí za dvě věci, a místo toho, co by se právě do silnic nasypalo, aby byly kvalitní, bezpečné, tak se jen a jen hledá, jak dostat z lidí peníze, které zmizí v rozpočtu, a doprava se nijak nezlepší…. že jsou úsekové měření jen výdělečný podnik pro obce, to už snad vidí všichni, a že tyto úseky jsou kolikrát naprosto opuštěné, bez obyvatelstva, bez vážných nehod před nainstalováním, jen dokazuje, že to nemá nic společné s bezpečností…problematiku stk vidím na vlastní kůži, a to je taky,,materiál”, naprostá buzerace pro nálepky, světla, ventilky a podobně…..být ministerstvo soukromá firma, tak už dávno zkrachovali, jenže je platíme všichni, tak to se chrochtá u koryta, a vymýšlí naprostý bludy jen pro pocit nadřazenosti a moci….

 54. Svět represí bez soukromí prošpikovaný kamerami. V každé zemí EU jiný bor_del, že se v tom unijní občan jen stěží dokáže orientovat. Co je povoleno zde je kolikrát zakázáno o pár kilometrů dále za hranicemi a naopak. Nejdříve ten bor_del a represe sjednoťte a potom vymýšlejte nové. Až na to nějaká pomazaná hlava v EU parlamentě dojde, tak to zase budete měnit. Ztracený čas přípravou a schvalováním úplně zbytečného dalšího paskvilu.

 55. Nevim no. Pride mi ze jak autor clanku tak spousta lidi tady v komentarich breci zbytecne. Vubec to nedava smysl a nikdo z vas se nepozastavil nad tim jak smesne ty nase tresty jsou. Za me osobne je to vsechno hrozne slabe. Ja bych pritvrdil a to tak ze by se tu z toho pulka z vas asi pos..la. resite tu ze nekdo dostane flastr 1500 za prekroceni o 10 km za hodinu v obci..ja bych dal klidne 15000. Proc ne. Se proberte. Jakej je rozdil v brzdne draze pri 50tce a 60tce vite vsichni. Verim ze uplny blbci nejste.. tak o co de… Za alkohol za volantem zabavit papiry na 5 az 10 let + 100 000 pokuta a nazdar .. neni co resit…

 56. Hlavním viníkem tristního stavu na našich silnicích je skutečnost, že jsme velice rychle po revoluci dosáhli “kapitalistické” hustoty provozu ale bohužel při stále ještě “socialistickém” stavu komunikací. Od té doby doprava dále ještě houstne ale modernizace silnic se neúměrně vleče, takže tento stav se nelepší a mnohde spíše zhoršuje.
  Nejde jenom o (ne)dobudované dálnice ale také na ostatních silnicích nenastává kýžený pokrok. Chybí nám obchvaty měst a obcí, chybí vícepruhové úseky a zejména stoupací a odbočovací pruhy, chybí mimoúrovňové křižovatky a přejezdy a mnoho dalšího.
  Také údržba komunikací nemá požadovanou úroveň a teď nemám na mysli ani tak zimní stav (podle mne dělají co mohou), jako spíše (ne)udržování okolní zeleně a krajnic. Až příliš často je vidět, že nejsou řádně vysečeny krajnice a přerostlé traviny bodláčí a křoviny vytváří z původně přehledných úseků silnic úseky nebezpečné a nepřehledné, kde se nedá předjíždět a nevíte, co vás čeká za zatáčkou.
  Takže řešením má být represe. Hrůza a děs. Řidiči mají mít strach z vybodování a strach z vysokých pokut. To je donutí jezdit bezpečně!
  Opravdu? Jak (ne)fungují represe a exemplární tresty je známo například ze středověku na případech veřejných poprav kapsářů …
  Zatím mi nikdo nedokázal objasnit, proč by měl řidiče k bezpečné jízdě bez nehod motivovat právě strach z pokut, když je témuž nemotivuje strach z něčeho podstatně horšího a nebezpečnějšího – totiž strach z následků nehod samotných. Z následků na zdraví a život jeho samého i blízkých, z následků pro jeho vlastní vozidlo (víme, kolik dnes stojí například jenom nový světlomet, sada tří chladičů atd. a také víme, jak vítanou informací při prodeji ojetého vozidla je poznámka “nikdy nehavarováno”).
  Proti tomu se mnohdy i sebevyšší pokuta může jevit pouhou lapálií, jakkoliv už dnešní jejich výše je pro běžného motoristu za hranou a může znamenat vážný zásah do rodinného rozpočtu. Kdo tvrdí opak, tak vůbec netuší, do pro motoristu žijícího z menšího než průměrného platu (natož pak důchodu) znamená tisícikoruna.
  Nestálo by za to, zaměřit výzkum a úsilí i tímto směrem?

 57. Já říkám pořád,do roku 2005 jsem se těšil na každou jízdu autem,potom už to bylo stále horší a v dnešní době když nemusím tak prostě nikam nejedu.Nejhorší je to lepení na zadek auta.Jedu po městě a mám na tacho přesně 60 a stále je někdo nalepený.Už mě to fakt sere.Dřív to dělali jen profíci,protože pořád někde spěchají.Dnes už to dělají i řidičky hlavně ve velkých autech.Kde mohu tak raději po cyklostezce na kole.Těch aut je na cestě moc a je to čím dál horší.Řešení je prodce zdražit benzín a naftu nebo regulace jízd vozidel pode sudé a liché značky tak jak v Číně.

 58. Já jsem jeden z těch, který pospíchaj, prakticky pořád … ale pokud vidím, že před autem, který mi vadí je kolona jinejch aut, tak se nelepím, ale když vidím, že ten BLB, at jede kolik jede, ma pred sebou kilometr volnej pruh a jede o 0,3 km/hod rychleji nez ten vedle v prostrednim nebo pravem, tak se lepim, blikam, troubim … TO ZASE SE.RE ME 🙂

  Takže ruku na srdce, není každá 60ka stejná, záleží na situaci … a mimochodem, pokud blokujete prujezd rychlejsim autum, tak dle predpisu o jizde po dalnici, nebo ve meste tedy rekneme predpis o soubezne jizde, tak ten rika, ze rychlejsimu autu mate vzdycky uhnout … pokud to jde a umozni to situace … nesnasim ucitele, ktery nepresahne rychlost ani o kilometr navic, ale hlavne ,ze se predtim z pripojovaku nutne nacpal az do levyho a tam kempí …

 59. To je furt bohatý todle a bohatý támdleto, a chudý to odnese… –
  a který zákon, milý ironický autore, říká, odkud začíná ten bohatý, když ti samotnýmu není jasné, kdo je to ten “silniční pirát”?
  Konec výmluv, každý může být bohatý, stačí chodit, jako třeba pan Babiš, do práce i o víkendech.

 60. Já bych dal všechny přestupky za 1 bod, jakmile má někdo 3, tak přijde o řidičák. Je to tak primitivní, že to pochopí každej.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: