Balíček mobility v cílové rovince

Zdroj: Archiv MF

Po deseti hodinách vyjednávání se Rada a Evropský parlament dohodly nad kompromisem u Balíčku mobility, který se projednává už skoro tři roky (předložen byl koncem května 2017). Dohodu ještě musí formálně potvrdit Rada a EP na plenární schůzi po novém roce.

Sdružení ČESMAD Bohemia konstatuje, že obsah dohody je vítězstvím kompromisní cesty prosazované českou stranou, která v první řadě znamená, že silniční dopravci nebudou při všech bilaterálních ani tranzitních přepravách spadat pod vysílací směrnici. Mimo směrnici jsou i třetizemní přepravy, které bude možné udělat až dvě na cestě zpět do domovské země. Naopak pod směrnici bude spadat plně kabotáž a cokoliv nad rámec výše uvedeného. Do domovského státu se vozidla musí vrátit do osmi týdnů.

Změna nastane v povinnosti instalace digitálních tachografů, která bude nově platit v mezinárodní přepravě pro vozidla již od 2,5 t.

Nejdůležitějším pozitivem je, že naši dopravci po přijetí Balíčku nebudou muset čelit v každém zemi jiným předpisům pro vysílání, jakým dnes jsou například německý MiLoG nebo francouzský Loi Macron.

Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je ČESMAD Bohemia akceptuje, i když jisté překážky mezinárodní silniční dopravě přinesou.

ČESMAD Bohemia za dosažení dohody vyslovuje poděkování týmu stálého zastoupení České republiky v EU, tj. velvyslanci Jaroslavu Zajíčkovi a dopravnímu atašé Zdeňku Čechurovi. Velký kus práce zde odvedly europoslankyně Kateřina Konečná a Radka Maxová, stejně jako v minulém volebním období europoslankyně Martina Dlabajová a Michaela Šojdrová. Dík patří i Pavlu Teličkovi, bývalému ministru Danu Ťokovi a jeho kolegům.

Balíček mobility v cílové rovince
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: