Záchrana života u dopravní nehody

Vlastní bezpečnost

I život zachránce je na silnici v ohrožení. Mysli na svoje bezpečí!

Místo nehody je nebezpečné nejen pro zraněné.
Zastav na bezpečném místě, co nejblíže krajnici, zapni výstražná světla, zatáhni ruční brzdu, oblékni si reflexní vestu a označ nehodu výstražným trojúhelníkem.
Zajisti bezpečnost na místě nehody tak, abys neohrozil život svůj, tvých spolucestujících, zraněných, ostatních přítomných a projíždějících.
Pak se teprve můžeš vrhnout do záchrany zraněných.
Nezapomeň na autolékárničku a mobilní telefon – budeš je potřebovat!!

Viditelnost

U zachraňování musíš být viděn, jinak můžeš být další obětí.

Za snížené viditelnosti je místo nehody několikanásobně nebezpečné pro všechny.
Reflexní prvky mohou v takovou chvíli zachránit život.

STRES

Neztrácej nervy. To, že jsi někoho srazil ještě neznamená, že mu nemůžeš pomoci.

I v případě, že dopravní nehodu způsobíš ty, neznamená to, že zraněným nemůžeš zachránit život.
Neztrácej hlavu.

Volej na tísňovou linku 155 nebo 112. Operátoři ti budou oporou a poradí ti, jak poskytnout první pomoc zraněným.
Pokud to je třeba, operátor bude s tebou v kontaktu až do příjezdu profesionálních záchranářů.

KŘIK

Nejen ti, co křičí o pomoc, jí potřebují co nejrychleji.

Je důležité správně vyhodnotit závažnost poranění osob. U život ohrožujících zranění máš na poskytnutí první pomoci jen pár minut, někdy i vteřin.
Zranění v akutním ohrožení života, bývají většinou potichu.

PÁTEŘ


Nenech ho zemřít jen proto, že se s ním bojíš pohnout.

U každé závažné dopravní nehody je vysoké riziko poranění páteře, ale strach zachránce z případného dalšího poškození nesmí ohrožovat život zraněného.
S poraněním páteře má šanci na život, bez dýchání nikoliv.

Proto, nejprve zjisti stav vědomí zraněného a to přímo na místě kde se nachází – pokud nereaguje na oslovení a zatřesení ramenem, je v bezvědomí.
Tento stav je nutné řešit co nejrychleji. Je důležité, aby zraněný v bezvědomí dostatečně dýchal. Musíš mu uvolnit dýchací cesty – zaklonit halvu, zvednout bradu a zjistit stav dýchání.
Stav dechu zjišťuješ pohledem, poslechem a cítěním proudu vydechovaného vzduchu po dobu 10 vteřin. Během této doby se musí zraněný alespoň 2 krát nadechnout.
Pokud zraněný v bezvědomí začal dýchat, je potřeba mu udržovat volné dýchací cesty do příjezdu profesionálních záchranářů.

BEZPEČNOST BLÍZKÝCH


Mysli také na bezpečí svých blízkých, než začneš zachraňovat zraněné.

V místě a blízkém okolí nehody by se měli pohybovat pouze zachránci. Ostatní, včetně tvých spolucestujících, se musí vzdálit do bezpečí, nejlépe mimo silnici – za svodidla.

NEPOKLÁDEJ TELEFON


Nepokládej telefon, nebudeš v tom sám.
Volej na tísňovou linku 155 nebo 112.

Řekni operátorovi, kde se nehoda nachází, stav a počet zraněných.
Operátor automaticky aktivuje ostatní složky záchranného systému.
Nezavěšuj a telefon si přepni na hlasitý odposlech, abys mohl zahájit záchranu.
Operátoři ti budou oporou a poradí ti, jak poskytnout první pomoc zraněným.
Pokud to je třeba, operátor bude s tebou v kontaktu až do příjezdu profesionálních záchranářů.
Hovor ukončuje vždy operátor!

KOUŘ


Pára z chladiče není kouř a neznamená, že auto hoří. Snaž se správně posoudit riziko.

Téměř u všech závažných dopravních nehod dojde k proražení chladiče. Uniklá chladicí kapalina společně s horkým motorem vytvoří páru.
Pokud nevidíš plameny, neboj se, že auto hoří. Pokud to lze, zajisti havarované vozidlo proti pohybu zatažením ruční brzdy a vypni zapalování.
Při záchraně si vždy dávej pozor na neaktivované airbagy v poškozeném autě.

KRVÁCENÍ


Pokud vykrvácí, už mu život nikdo nezachrání.

Pokud zraněný masivně krvácí, na nic nečekej a krvácení zastav přímým stlačením prsty v ráně. Bojuješ o vteřiny. Chraň sám sebe, použij gumové rukavice z lékárničky, kterou máš u sebe.

DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍ MASÁŽ


Pokud nedýchá, musíš mu zaklonit hlavu a zvednout bradu – uvolníš tím dýchací cesty.

Nejprve zjisti stav vědomí zraněného a to přímo na místě kde se nachází – pokud nereaguje na oslovení a zatřesení ramenem, je v bezvědomí.

Tento stav je nutné řešit co nejrychleji. Je důležité, aby zraněný v bezvědomí dostatečně dýchal. Musíš mu uvolnit dýchací cesty – zaklonit halvu, zvednout bradu a zjistit stav dýchání.
Stav dechu zjišťuješ pohledem, poslechem a cítěním proudu vydechovaného vzduchu po dobu 10 vteřin. Během této doby se musí zraněný alespoň 2 krát nadechnout.
Pokud zraněný v bezvědomí začal dýchat, je potřeba mu udržovat volné dýchací cesty do příjezdu profesionálních záchranářů.
Když nedýchá ani po záklonu hlavy, je jediná šance na záchranu srdeční masáž.

Pokud zraněný nedýchá a nebo nedýchá normálně (ojedinělé lapavé nádech nebo hlasité vzdechy není možno považovat za normální dýchání), zkus jej z vozidla vytáhnout a začni s resuscitaci.
Zraněného polož na záda, klekni si z boku jeho hrudníku. Polož obě ruce na střed jeho hrudníku a propleť své prsty. Stlačuj hrudník do hloubky 5 -6 cm, po každém stlačení tlak uvolni, ale neztrácej kontakt s hrudníkem.
Stlačuj frekvencí 100 – 120 stalčení za minutu.
Pokud víš jak na to, prováděj stlačování hrudníku a umělé dýchání v poměru 30:2.