Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Dopravní značka E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen je dodatková tabulka, která v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další dodatkové tabulky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen
Dopravní značka E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen