Tříbarevná soustava se směrovými signály

Světelný signál S 2 Tříbarevná soustava se směrovými signály:
S 2a – Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 2b – Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Prohlížíte si detail světelných signálů. Podívejte se na další světelné signály, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Světelný signál S 2 Tříbarevná soustava se směrovými signály
Světelný signál S 2 Tříbarevná soustava se směrovými signály