Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Jak probíhá a na co se musíte připravit

Barbora StaráDopravní nehodu obvykle nezpůsobíme úmyslně, ale třeba jen chvilkovou nepozorností anebo nedbalostí. V řadě případů však bohužel dojde ke způsobení vážnější újmy na zdraví poškozenému. Následkem je pak trestní řízení vedené vůči viníkovi dopravní nehody.

Jaký je průběh trestního řízení?

Průběh trestního řízení můžeme rozdělit na několik fází. Bezprostředně po dopravní nehodě s újmou na zdraví třetí osobě je fáze prověřování, kdy policie zkoumá předběžně nehodový děj, zajišťuje vysvětlení jednotlivých účastníků dopravní nehody a zjišťuje zdravotní následky poškozeného dopravní nehodou. Pokud je dovozeno, že se stal trestný čin, pak je sděleno obvinění řidiči vozidla pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti anebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (popř. usmrcení z nedbalosti).

Sdělením obvinění začíná fáze vyšetřování. Trestní řízení končí na policii možností prostudovat trestní spis a následně státní zástupce rozhoduje o podání obžaloby vůči viníkovi nehody anebo podmíněném zastavení trestního stíhání. Po podání obžaloby nastává fáze soudní, která končí zpravidla vydáním odsuzujícího či zprošťujícího rozsudku pro řidiče, případně u zkrácených řízení se vydá trestní příkaz. Alespoň takto zjednodušeně můžeme vymezit jednotlivé fáze při běžném trestním řízení vůči viníkovi dopravní nehody.

Obviněnému řidiči, který uznává svou odpovědnost lze doporučit učinit vše potřebné k dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání, o kterém může po skončení vyšetřování rozhodnout státní zástupce. Případ dopravní nehody tak není projednáván před trestním soudem, když takové řízení může přinést další trauma a psychický tlak pro viníka a rozhodně i pro poškozené či jeho rodinu.

Zásadní role znaleckých posudků

Poměrně zásadní roli v trestním řízení mají znaleckého posudky z oboru dopravy k posouzení nehodového děje a oboru zdravotnictví k posouzení újmy na zdraví poškozeného. Posudek z oboru dopravy hodnotí situaci nehodového děje a možnosti jednotlivých účastníků nehody k odvrácení nehody. Posudek z oboru zdravotnictví stanovuje vážnost újmy na zdraví poškozeného, která má vliv na určení, zda bude řidič stíhán pro ublížení na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví.

V rámci trestního řízení lze doporučit obviněnému řidiči být aktivní a mít přehled o probíhajícím trestním řízení. Zejména by měl obviněný prostudovat trestní spis a seznámit se se znaleckými posudky. Důkladná znalost trestního spisu je základem správné obhajoby obviněného řidiče v řízení před trestním soudem.

Samozřejmě může nastat i situace dopravní nehody, u které je obviněný řidič přesvědčen, že není odpovědným viníkem nehody a trestní stíhání je neoprávněné anebo je předpoklad spoluodpovědnosti poškozeného. Pokud obviněný řidič nesouhlasí se závěry znaleckých posudků v trestním řízení může si nechat vypracovat revizní znalecký posudek, kterým se následně brání v trestním řízení.

Jak se tedy zachovat při obvinění z dopravní nehody?

Dopravní nehoda je stresová situace, kterou nemusíme způsobit úmyslně, ale opravdu často pouze drobnou nepozorností nebo nesprávným rozhodnutím. Jakmile nastane újma na zdraví třetí osobě dopravní nehodou, je tento stres o to více intenzivnější. Jestliže je to možné, doporučujeme zachovat chladnou hlavu a vypovídat před policií až poté, kdy již nejsme v šoku a dokážeme přesně a racionálně popsat veškeré okolnosti dopravní nehody.

V dalším článku se zaměříme na možnost podmíněného zastavení trestního stíhání u dopravních trestných činů.

Autorka je právničkou projektu https://www.pravnik-dopravni-nehoda.cz/

Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Jak probíhá a na co se musíte připravit
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 5 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: