Test Yamaha TMAX 560: Pan skútr

Maxiskútry nejsou na našem trhu zrovna bestseller, nicméně nový TMAX jasně naznačuje, že tuzemská skepse k tomuto druhu dopravy má jít stranou a zkusit se má všechno.