SPZ na přání v roce 2021

Pro některé majitele aut je individuální kombinace písmen a čísel na registrační značce důležitá. Ať už z pověrčivosti, nebo třeba kvůli image. Zatímco dříve byli zájemci o speciální kombinaci znaků odkázaní na známosti či úplatky na dopravním inspektorátu, dnes může mít každý registrační značku na přání zcela legálně a za jasných podmínek. Stačí podat žádost a zaplatit. Ale jak na to?

Co je k vyřízení SPZ na přání potřeba?

Na registru vozidel je potřeba:

  • Aby motorista doložil, že je vlastníkem motorového vozidla
  • Podat žádost, a to buď osobně, nebo písemně či elektronicky přes datovou schránku. Zajímavé je, že na rozdíl od běžné registrace vozidla není k dispozici schválený formulář, takže žádost se podává volně.

Kde si o SPZ na přání požádat?

O SPZ na přání si můžete požádat na jakémkoliv registru vozidel. Ten je většinou dostupný v každé obci s rozšířenou působností (každé okresní a větší město) – přehled 206 obcí podle krajů. Najděte si tedy ten, který je nejbližší vašemu domu, škole, práci atd. Pro ušetření času se můžete telefonicky nebo online objednat (Online rezervace návštěv pro: Prahu, Brno a Ostravu.).

Kolik SPZ na přání stojí?

Pokud úřad požadovanou kombinaci písmen a čísel schválí, zaplatíte správní poplatek. Správní poplatek za jednu tabulku registrační značky na přání je 5000 korun:

  • Motorkáři tak zaplatí pět tisíc, protože mají jen jednu značku vzadu
  • Majitelé aut si musí připravit 10 000 Kč, protože na autě jsou tabulky dvě.

Jak dlouho se čeká na SPZ na přání?

Značka na přání se musí vyrobit individuálně, proto má úřad na vyřízení žádosti 15 dní. Registrační značku si můžete také rezervovat, a to až na tři měsíce za poplatek 500 Kč. To se hodí, pokud si třeba kupujete nové auto a chcete si značku na přání pohlídat dopředu.

Jak musí SPZ na přání vypadat?

Registrační značka osobních aut je složená z osmi znaků, tabulka pro motocykly ze sedmi a pro mopedy z pěti. Jiný počet znaků není přípustný, takže například na auto vždy musíte vymyslet kombinaci osmi znaků.

Pro registrační značku platí, že musí obsahovat minimálně jednu číslici a nesmí obsahovat speciální znaky, diakritiku, interpunkci a písmena G, CH, O, Q a W. Písmeno O můžete samozřejmě nahradit nulou, neboť všechna čísla jsou dovolena a písmeno O se nesmí použít právě proto, aby nedošlo k záměně.

Značka nesmí obsahovat slovní spojení, která jsou hanlivá, rasistická či xenofobní, ale vždy bude na úředníkovi, zda požadovanou kombinaci povolí. Ministerstvo dopravy k tomu uvádí: „Úřady obcí s rozšířenou působností obdržely doporučující instrukce a obecná kritéria, podle kterých budou při schvalování navrhovaných znění značek postupovat. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu.“

Je značka na přání přenositelná?

Ano, značka je přenositelná, můžete ji použít na další svůj automobil, motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě.

Co když SPZ na přání ztratím?

Pokud vám někdo i jen jednu tabulku ukradne, nebo ji prostě ztratíte, máte smůlu. Musíte na úřad obce s rozšířenou působností přinést tu zbývající a buď dostanete běžné značky, nebo musíte znovu podstoupit celé kolečko a požádat si o nové značky na přání včetně správního poplatku v plné výši 2x 5000 Kč pro osobní auto. Stejnou značku ale mít nemůžete, protože po jednom vydání už ze systému nadobro zmizí, aby se zabránilo případnému zneužití.

Jak je to například s registrační značkou na přání a následným prodejem vozidla nebo dědictvím, podrobně rozepisuje