Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem

Označení autobusu přepravujícího děti

Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem

Celá velikost obrázku