Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tram. pásu

Dopravní značka IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu
Dopravní značka IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu