Selektivní katalytická redukce (SCR): Jak funguje systém, který umožňuje dieselům přežít

Systémy selektivní katalytické redukce (SCR) snižují množství oxidů dusíku ve výfukových plynech. Od nástupu normy Euro 6 se s nimi v osobních autech setkáváme stále častěji.