Retro: Osmikolová Tatra 813 CAS 55 dodnes vozí hasiče. A svezla i nás

Hasiči ze JSDH Praha-Libuš se svým nadšením zasloužili o to, aby se do dnešních dnů v dobré kondici dochovala Tatra 813 CAS 55.