Retro: Chevrolet Impala (1959) vs. Lincoln continental (1963)

Prominentní Continental a plebejská Impala nesnesou přímé srovnání. Jedno však mají společné: Odráží se v nich nadbytek, nadšení, optimismus a další podobné vlastnosti Ameriky 50. a 60. let.