Přísnost není všelék. Za většinou nehod totiž nestojí vědomé riskování, ale prosté lidské chyby

Podle americké studie stojí porušování dopravních předpisů za 40 procenty dopravných nehod, 60 procent tedy ohlídat nelze.