Příčná čára souvislá se symbolem “Dej přednost v jízdě!”

Vodorovná dopravní značka V 6a Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“ vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

Prohlížíte si detail vodorovné dopravní značky. Podívejte se na další vodorovné dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

V6a
Vodorovná dopravní značka V 6a Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“