Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění dítěte za použití nevhodné autosedačky

Přestože dítě nízkého věku nemůže ovlivnit jednání svých rodičů při volbě a použití autosedačky, může nastat krácení odškodnění újmy na zdraví. Zaměříme se na rozhodnutí Nejvyššího soudu v této problematice.

Dítě bylo umístěno do nevyhovují autosedačky z hlediska jeho tělesných rozměrů. Autosedačka měla nevhodný zadržovací systém pro případ autonehody. Při dopravní nehodě nastala velmi vážná újma dítěte. V rámci soudního sporu s pojistitelem vozidla v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) bylo provedeno dokazování odbornými znaleckými posudky. Ze znaleckého posouzení vyplynulo, že použitím vhodné autosedačky by byly následky újmy na zdraví dítěte podstatně méně závažné.

Doporučujeme: Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě

Soudy, které posuzovaly případ odškodnění dítěte, dospěly k závěru, že převažující příčinou vzniku újmy na zdraví dítěte byla autonehoda a vymezily spoluodpovědnost zákonných zástupců dítěte na výši 10 % pro nevhodnou autosedačku (odškodnění újmy na zdraví dítěte bylo tak kráceno o 10 %).

Pojistitel vozidla nesouhlasil s takto stanovenou výší spoluodpovědnosti, kterou považoval za příliš nízkou, a proto podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Dle názoru pojistitele by měla spoluodpovědnost dosahovat výše 30 %.

Doporučujeme: Právo manželů na odškodnění újmy na zdraví po autonehodě

Nejvyšší soud považoval stanovenou spoluodpovědnost ve výši 10 % za nesprávnou a stanovil její výši na 20 %. Nejvyšší soud vycházel při rozhodnutí mimo jiné ze skutečnosti, že dítě nemělo možnost ovlivnit rozhodnutí osob, které jej umístili do nevyhovující autosedačky a nejednalo se o případ úplné absence zadržovacího systému autosedačky.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Kompletní znění rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete na webových stránkách www.nsoud.cz (spisová značka: 25 Cdo 4463/2017). Ačkoliv nám judikatura poskytuje vodítka, jak řešit obdobné případy, tak každý případ odškodnění dopravní nehody je individuální a záleží na okolnostech konkrétního případu.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Krácení odškodnění dítěte za použití nevhodné autosedačky
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 4 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: