Požár zaparkovaného vozidla a právo na odškodnění z povinného ručení

Nejvyšší soud vydal v loňském roce zajímavé rozhodnutí v problematice tzv. povinného ručení.

Pokud vznikne újma v důsledku požáru zaparkovaného vozidla závadou jeho elektroinstalace, vzniká právo na pojistné plnění z povinného ručení?

Pojišťovna odmítla plnit odškodnění poškozenému, kterému vznikla újma v důsledku požáru zaparkovaného vozidla pro vady jeho elektroinstalace. Požár zaparkovaného vozidla způsobil újmu na objektu v místě zaparkování. K zamítavému stanovisku pojišťovna dospěla s odůvodněním, že újma nevznikla následkem zvláštní povahy provozu vozidla dle zákonných předpokladů odpovědnosti za škodu vymezených občanským zákoníkem. Poškozený se tedy obrátil na soud s žalobou vůči pojišťovně.

Doporučujeme: Právo na odškodnění tržní hodnoty vozidla po dopravní nehodě

Soud prvního stupně a odvolací soud však zamítl žalobu poškozeného. K tomuto rozhodnutí soud dospěl s odůvodněním, že nebyly splněny zákonné předpoklady zvláštní povahy provozu vozidla při požáru zaparkovaného vozidla, které nebylo nastartováno, ani nebylo bezprostředně před jízdou nebo po jízdě. Poškozený podal dovolání k Nejvyššímu soudu, které bylo úspěšné.

Doporučujeme: Jak na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Nejvyšší soud vymezil, že újmu způsobenou závadou na elektroinstalaci zaparkovaného vozidla lze považovat za újmu způsobenou provozem vozidla dle občanského zákoníku. Nejvyšší soud vycházel ze situace, že vozidlo nebylo trvale odstaveno. V rámci odůvodnění svého rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že elektroinstalace vozidla tvoří jeho vnitřní součást a vyznačuje se potencionálním nebezpečím pro případ selhání také v klidovém stavu vozidla. Závadu elektroinstalace vozidla v obdobných případech lze tak považovat za nežádoucí projev vlastností vozidla, které jsou spojeny s jeho provozem a vyplývají z jeho zvláštní povahy.

Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu je pozitivním soudním rozhodnutím k ochraně poškozených a provozovatelů vozidla ke krytí rizik plynoucích z provozu vozidla.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků

Kompletní znění rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete na webových stránkách www.nsoud.cz (spisová značka: 25 Cdo 3485/2016).

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Požár zaparkovaného vozidla a právo na odškodnění z povinného ručení
Ohodnoťte tento článek!
4.43 (88.57%) 7 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: