Pokuty za nedodržení pevně dané bezpečné vzdálenosti? Nesmysl, který nepomůže (komentář)

Policie chce pokutovat dodržování bezpečné vzdálenosti, kterou někdo nějakým způsobem pevně stanoví. Dostanete 4 body a až 10 tisíc. Problém je, že nic jako pevně daná bezpečná vzdálenost v realitě běžného provozu neexistuje.