Pokuta za jízdu na červenou: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů

 • Za jízdu na červenou můžete přijít až na půl roku o řidičák

 • Pokuta může dosáhnout výše až 7500 Kč

 • Pozor, jízda na červenou se netýká jen klasických semaforů

 • Jsou situace, za kterých smíte s opatrností na červenou projet

 • Jízdu po železničním přejezdu pak zase upravuje jiné (a přísnější) ustanovení zákona

Náš nedávný článek Pokuta za překročení rychlosti: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů vyvolal bouřlivou diskusi. Začali jste si psát také o to, jak je to s jinými častými přestupky. Dnes se tedy podíváme na jízdu na červenou.

Povinnosti upravuje § 4 zákona 361/2000 Sb., který dále upravuje povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích takto:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Doporučujeme 10 zemí s nejnebezpečnějšími silnicemi na světě: V Evropě je nehledejte

Právě přestupek „jízda na červenou a (neuposlechnutí výzvy „Stůj“)“ je definován § 125c / 1f) 5. jako „nezastavení vozidla v rozporu s § 4 odst. b) a c) na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou“.

Za tento přestupek jsou stanoveny následující sankce:

 • Počet trestných bodů: 5
 • Příkaz na místě (dříve bloková pokuta): do 2500 Kč
 • Pokuta ve správním řízení: 2500 až 5000 Kč (nebo 4000 až 7500, spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
 • Zákaz činnosti: 1 až 6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)

Co to znamená v praxi? Pokud takový přestupek spácháte poprvé a přistihne vás policie, dostanete za něj pět bodů. Pokud byste ale spáchali stejný přestupek během následujících 12 měsíců ještě jednou, automaticky přijdete o řidičák (spolu s vyšší pokutou dle sazebníku). V tomto případě proto doporučujeme přestupek vždy řešit ve správním řízení s pomocí specialisty či advokáta.

Přišla mi jako provozovateli vozidla „výzva“ za jízdu na červenou. Co teď?

Záleží, kdo „výzvu“ poslal. Pokud je výzva od Policie ČR, ta bude žádat sdělení totožnosti řidiče. K tomu se můžete postavit dvojím způsobem. První možností je přiznat se nebo udat skutečného řidiče (takže se to pak bude řešit standardní cestou). Anebo odmítnete vypovídat, na což máte ze zákona plné právo a doporučujeme ho bez dalšího komentáře využít. Pokud se totiž přiznáte, dostanete pokutu a body (případně udaný řidič, pokud by se přiznal).

Pokud výzvu posílá obecní úřad, což bude asi častější případ, ten naopak neposílá předvolání k podání vysvětlení, ale rovnou Výzvu provozovateli vozidla k úhradě určené částky. Tím vlastně úřad rezignuje na hledání skutečného pachatele přestupku, případně zabýváním se tím, jestli se vůbec nějaký přestupek stal. Bude chtít jen peníze. Vy jako provozovatel vozidla pak můžete zvážit další postup (je jich několik), ale body už nedostanete.

Pozor, jízda na červenou není jen nezastavení u klasického semaforu

Je důležité mít na paměti, že k řízení provozu světelnými signály neslouží jenom klasický semafor u křižovatky nebo přechodu, ale také řada dalších zařízení a především také osob k tomu oprávněných. Ostatně to tak specifikuje i zákon.

Vedle klasického tříbarevného semaforu (správně je to „světelný signál S 1 — Tříbarevná soustava s plnými signály“, případně „světelný signál S 2 — Tříbarevná soustava se směrovými signály nebo „světelný signál S 3 — Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály) se provoz řídí i dalšími světelnými signály, zejména pak například světelným signálem S 13, který můžete vidět v činnosti například u výjezdu vozidel IZS, především hasičů a sanitek. A samozřejmě mohou provoz řídit i osoby k tomu oprávněné, což je dále specifikováno v zákoně. Neuposlechnutí výzvy „Stůj“ od oprávněné osoby lze trestat stejně jako nezastavení na červenou.

Červená světla na železničním přejezdu a ustanování spojená s nimi (a s jízdou na železničním přejezdu obecně) se už ale řídí jiným paragrafem a také se udělují jiné (vyšší) sankce.

Nejčastější omyly, mýty nebo nejasnosti ohledně jízdy na červenou

Zákon nerozlišuje, zda se jedná o úmysl nebo nedbalost. Obvyklé tvrzení „už jsem nestihl zabrzdit“ fungovat nebude. Řidič totiž musí přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby zastavit stihl. Ostatně k tomu slouží na semaforech oranžové světlo, které upozorňuje řidiče s dostatečným předstihem. Výmluvy na to, že bylo náledí nebo mokro, vám tak nepomohou. (Pokud řidič jinak neprokáže, že dělal vše pro to, aby zastavit stihl).

Hraniční je situace s odbočovací zelenou šipkou vpravo, která není doprovázena oranžovým výstražným světlem a prostě zhasne. Je dobré myslet na to, že při odbočování doprava, je-li touto šipkou povoleno, musíte pořád dávat přednost vozidlům ve směru jízdy, která mají volno. Když vám šipka zhasne „těsně před nosem“, je to případ, který se toleruje.

Doporučujeme Svícení v autě: denní vs. potkávací světla a kdy (ne)používat mlhovky?

Problémy mohou nastat v jiných a ne zas tak vzácných případech. Například když u semaforu na červené stojí kolona několika aut, ke které se blíží houkající sanitka (policie, hasiči nebo jakékoli jiné vozidlo s právem přednosti v jízdě). Řidič má povinnost vozidlo s právem přednosti v jízdě pustit a pokud by v takové situaci vjel do křižovatky na červenou, o přestupek se nejedná. Jen pozor! Tímto jednáním nesmí vzniknout újma horší, než jakou řidič odvracel. Zkrátka je v pořádku v takové situaci do křižovatky opatrně najet a udělat sanitce místo, ale ne jí proletět a srazit se se třemi auty v protisměru.

Pokud by snad za něco takového někomu přišla výzva, že projel křižovatku na červenou, doporučujeme celou věc konzultovat s advokátem. Pokud máte například vlastní kamerový záznam vzniklé situace, bude to pro správní řízení určitě dobrý důkazní materiál.

Pokuta za jízdu na červenou: Co zaplatíte a kolik dostanete bodů
Ohodnoťte tento článek!
3.93 (78.54%) 41 hlas/ů

4 KOMENTÁŘE

 1. U Kaufu na Pilňáčkově ulici v HK by policajti vybrali rekordní částky a bodovali za velmi krátkou dobu. Normálně by neměli ani kam odstavovat auta na stranu.

 2. To jako, podle nadpisu, za jízdu na červenou dostanu body navíc? To jich budu mít například po projetí křižovatkou na červenou 15? Já tomu rozumím, ale nedalo by se to psát správně, ne dostanete, ale seberou, vezmou…?

 3. Dalibore, níž už klesnout nejde?

  “odmítnete vypovídat, na což máte ze zákona plné právo a doporučujeme ho bez dalšího komentáře využít. Pokud se totiž přiznáte, dostanete pokutu a bod”

  “úřad rezignuje na hledání skutečného pachatele přestupku, případně zabýváním se tím, jestli se vůbec nějaký přestupek stal.”

  Takže jak si to autor téhle žumpy představuje? Každý ať jezdí jak chce? Hlavně se vyhnout odpovědnosti? Červená nic neznamená?
  A ty zpropadené úřady chtějí jen peníze a ani nechtějí vědět kdo to spáchal. Ale když se někdo zajímá, kdo to spáchal, radím vám udělat vše proto, aby nezjistil, kdo to spáchal?

  Autor si s*r* do huby takovým způsobem, že i TV Nova by se mohla učit.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: