Pikt. upoz. na povinnost použ. zádržný bezp. sys. stan. pro voz. kat. M2 a M3 (mal. a vel. )

Speciální označení vozidel 06 Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3. Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost „zapnout bezpečnostní pás“ a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.

Prohlížíte si detail speciálního označení vozidel. Podívejte se na další speciální označení vozidel, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

O6
Speciální označení vozidel 06 Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3