Označení křižovatky

Dopravní značka IS 6a Označení křižovatky informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle. V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 6a Označení křižovatky
Dopravní značka IS 6a Označení křižovatky