Nepovolená není nepřiměřená. Překračování rychlosti je i u těžkých nehod zcela marginální příčinou

Podle statistik je nepřiměřená rychlost nejčastější příčinou nehod a navíc má také největší podíl na počtu usmrcených. Jenže situace není tak jednoduchá.