Nejvyšší dovolená rychlost

Dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další zákazové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost
Dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost