Nehodovost v EU za rok 2018 potvrzuje, že v povolené rychlosti ani promile to není (komentář)

Statistiky nehodovosti v Evropské unii ukazují, že přísnější předpisy neznamenají automaticky bezpečnější silnice.