Návěst před křižovatkou

Dopravní značka IS 6d Návěst před křižovatkou informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 6d Návěst před křižovatkou
Dopravní značka IS 6d Návěst před křižovatkou