Návěst před úrovňovou křižovatkou

Dopravní značka IS 9a Návěst před úrovňovou křižovatkou informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 9a Návěst před úrovňovou křižovatkou
Dopravní značka IS 9a Návěst před úrovňovou křižovatkou