Návěst před křižovatkou

Dopravní značka IS 6b Návěst před křižovatkou informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů. Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn. V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 6b Návěst před křižovatkou
Dopravní značka IS 6b Návěst před křižovatkou