Kulturní nebo turistický cíl – návěst

Dopravní značka IS 23 Návěst pro kulturní nebo turistický cíl informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 23 Návěst pro kulturní nebo turistický cíl
Dopravní značka IS 23 Návěst pro kulturní nebo turistický cíl