Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Dopravní značka P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé
levé připojenínebo pravépravé připojení připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další výstražné dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Dopravní značka P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací