Kilometrovník

Dopravní značka IS 18a Kilometrovník označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní směrové dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka IS 18a Kilometrovník
Dopravní značka IS 18a Kilometrovník