Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky, jak již z názvu vyplývá, informují účastníky provozu o určité události popř. mu pomáhají v orientaci na pozemních komunikacích.

Test dopravních značek

Vyzkoušejte Vaše znalosti v našich online testech, a to rovnou ve dvou variantách. Informativní dopravní značky nebo si rovnou troufnete na test ze všech kategorií? Rozhodnutí necháme na vás.

Přehled informativních dopravních značek

Čerpací stanice

Kódové označení: IJ 7

Dálnice

Kódové označení: IZ 1a

Nemocnice

Kódové označení: IJ 2

Občerstvení

Kódové označení: IJ 11b

Obytná zóna

Kódové označení: IZ 5a

Podchod nebo nadchod

Kódové označení: IP 3

První pomoc

Kódové označení: IJ 3

Restaurace

Kódové označení: IJ 11a

Silnice pro motorová vozidla

Kódové označení: IZ 2a

Tunel

Kódové označení: IZ 3a

WC

Kódové označení: IJ 12

Zpomalovací práh

Kódové označení: IP 2

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Kódové označení: IP 20b

Objíždění tramvaje

Kódové označení: IP 23a

Změna organizace dopravy

Kódové označení: IP 22

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Kódové označení: IP 23c

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Kódové označení: IP 23b

Zpoplatnění provozu

Kódové označení: IP 28a

Únikový pruh

Kódové označení: IP 24

Státní hranice

Kódové označení: IP 30

Střídavé řazení

Kódové označení: IP 29

Nejvyšší dovolené rychlosti

Kódové označení: IP 28b

Další informativní dopravní značky

Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Měření rychlosti
Měření rychlosti
Bezpečný odstup
Bezpečný odstup
Okruh
Okruh
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost
Nouzové stání
Nouzové stání
Návěst před slepou pozemní komunikací
Návěst před slepou pozemní komunikací
Slepá pozemní komunikace
Slepá pozemní komunikace
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (podélné stání)
Parkoviště (podélné stání)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Kryté parkoviště
Kryté parkoviště
Parkoviště P + R
Parkoviště P + R
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště s parkovacím automatem
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Parkoviště K + R
Parkoviště K + R
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Snížení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Vyhrazený jízdní pruh
Vyhrazený jízdní pruh
Řadící pruhy
Řadící pruhy
Omezení v jízdním pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty

pruhled
Hodnocení: 87%