Informativní dopravní značky

Prohlížíte si informativní dopravní značky. Podívejte se na přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Čerpací-stanice
Čerpací stanice
Dálnice
Dálnice
Nemocnice
Nemocnice
Občerstvení
Občerstvení
Obytná-zóna
Obytná zóna
Podchod-nebo-nadchod
Podchod nebo nadchod
První-pomoc
První pomoc
Restaurace
Restaurace
Silnice-pro-motorová-vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Tunel
Tunel
WC
WC
Zpomalovací-práh
Zpomalovací práh
Konec vyhr. jízdního pruhu
Konec vyhr. jízdního pruhu
Objíždění tramvaje
Objíždění tramvaje
Změna organizace dopravy
Změna organizace dopravy
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tram. pásu
Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tram. pásu
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Zpoplatnění provozu
Zpoplatnění provozu
Únikový pruh
Únikový pruh
Státní hranice
Státní hranice
Střídavé řazení
Střídavé řazení
Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Měření rychlosti
Měření rychlosti
Bezpečný odstup
Bezpečný odstup
Okruh
Okruh
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost
Nouzové stání
Nouzové stání
Návěst před slepou pozemní komunikací
Návěst před slepou pozemní komunikací
Slepá pozemní komunikace
Slepá pozemní komunikace
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)
Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)
Parkoviště
Parkoviště
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (podélné stání)
Parkoviště (podélné stání)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Kryté parkoviště
Kryté parkoviště
Parkoviště P + R
Parkoviště P + R
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště s parkovacím automatem
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Parkoviště K + R
Parkoviště K + R
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Snížení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Vyhrazený jízdní pruh
Vyhrazený jízdní pruh
Řadící pruhy
Řadící pruhy
Omezení v jízdním pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty

pruhled
Hodnocení: 87%