Konkrétně jde o Alberta Biermanna a jeho blízké spolupracovníky

Ohodnoťte tento článek!
Celá velikost obrázku