1940: Uveden rychlý
Rapid 2000, personální čistky, kontingenty materiálu, válečná výroba, kurz koruny připoután k marce. Vznikl Popular 1101, základ poválečné produkce.

Ohodnoťte tento článek!
Celá velikost obrázku