Ve městě hybridy po stránce spotřeby válí, ale nás zajímal především kombinovaný provoz.

Ohodnoťte tento článek!
Celá velikost obrázku