Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dopravní značka A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další výstražné dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo
Dopravní značka A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo