Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabepečovacího zařízení

Dopravní značka S 14a Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení říká, že řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Prohlížíte si detail světelných signálů. Podívejte se na další světelné signály, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

Dopravní značka S 14a Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
Dopravní značka S 14a Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení