Dálnice

Dopravní značka IZ 1a Dálnice označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu, jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu, jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.

Prohlížíte si detail dopravní značky. Podívejte se na další informativní dopravní značky, nebo si prohlédněte přehled všech kategorií dopravních značek a osvěžte si tak znalosti pro reálný silniční provoz.

dopravní značka Dálnice
Dopravní značka Dálnice